Post IT

Relacje między kolekcjami w konsoli administratora

Kolekcje to podstawowy sposób organizacji zasobów wykrytych przez Configuration Manager. Zasób (np. komputer) może znajdować się w kolekcji przez bezpośrednie przypisanie, zapytanie, kategorię urządzeń lub przez reguły uwzgledniające bądź wykluczające

Czytaj więcej »

Ivanti EPM – źródła pobierania poprawek

Ivanti EPM może stanowić narzędzie zarządzania poprawkami (Patch Management). Niezbedna konfiguracja serwera jest opisana w dokumentacji[1]. Przed skonfigurowaniem okna dialogowego “Download updates” tabela SQL “Patch” jest pusta. EPM nie wie

Czytaj więcej »

Ivanti EPM – określanie stosowalności poprawek

Ivanti EPM może skanować maszyny klienckie oraz instalować brakujące poprawki. Z reguły poprawki są przeznaczone dla podzbioru systemów operacyjnych (Affected Platforms) oraz wersji produktów (Affected Products). W przypadku konieczności wykluczenia

Czytaj więcej »

Operations Manager – zablokowany agent

Monitorowanie w trybie agentowym wymaga zainstalowania agenta na systemie monitorowanym. Po nawiązaniu łączności monitorowanie powinno się rozpocząć. W niektórych przypadkach czekanie nic nie daje: W obrębie logu OperationsManager mogą znajdować

Czytaj więcej »

Brak rekordów w tabeli EP_ThreatMetadata

Konfigurując ochronę antywirusową za pomocą programu Defender trzeba umieścić na jakimś serwerze rolę Endpoint Protection Point, skonfigurować i wdrożyć odpowiednie polityki konfiguracyjne klienta. Po wykonaniu tych wszystkich czynności zauważyłem, że

Czytaj więcej »

Serwis Scheduler na koncie LocalSystem

Ivanti EPM korzysta z istotnego serwisu pozwalającego na uruchamianie skonfigurowanych zadań.  Zazwyczaj podaje się, że serwis (Landesk) Scheduler powinien pracować na koncie domenowego użytkownika o dużych uprawnieniach (administracyjnych) wobec zarządzanych

Czytaj więcej »

Jak zamontować dysk USB w trybie odczytu?

Pewnego dnia dysk zawierający kilka systemów plików NTFS rozsiał w logu System sporo przykrych komunikatów, a praca z komputerem przypominała wyścigi ślimaków:     Nie chciałem utracić plików znajdujących się

Czytaj więcej »