Configuration Manager – komunikat Site Version is past the end of support w konsoli

Sentinel One 1

Uruchamiając konsolę administratora Configuration Manager-a można zauważyć niekiedy komunikat:

Obraz1

Najprostszym sposobem, aby go nie oglądać jest przeprowadzenie aktualizacji, zanim dojdzie do zakończenia obsługi technicznej danej wersji przez producenta[1].

Skad jednak konsola zarzadzająca „wie”, że mamy do czynienia z takim przypadkiem?

 

Analizując zapytania SQL zapisane w logu smsprov.log można zidentyfikować zapytanie, które o tym decyduje[2]:

select  all SMS_LifecycleDetectedGroups.MainstreamSupportEndDate,SMS_LifecycleDetectedGroups.ExtendedSupportEndDate

from v_LifecycleDetectedGroups AS SMS_LifecycleDetectedGroups 

where ((((((SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData0 is not null AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData0 <> N”)

AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData0 <= N’5.0.9049.1000′) AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData1 is not null)

AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData1 <> N”) AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanData1 >= N’5.0.9049.1000′)

AND SMS_LifecycleDetectedGroups.ScanType = 2)

Dalsza analizę trzeba prowadzić po stronie serwera bazodanowego. Zapytania ujawniają w widoku projektowym (design) swoją konstrukcję, w tym do jakich tabel lub innych widoków się odwołują. Widok v_LifecycleDetectedGroups odwołuje się zaś do widoku v_LU_LifecycleProductGroups, ten natomiast czerpie dane z tabeli  LU_LifecycleProductGroups.

W tej właśnie tabeli możemy odczytać końcowe daty obsługi technicznej interesującej nas kategorii (ConfigMgr):

Obraz2

Wartości pobierane z tej tabeli określają, czy dana wersja Configuration Manager-a jest obsługiwana. Kolejne aktualizacje produktu przeprowadzane z poziomu konsoli będą uzupełniały listę wersji (nie tylko ConfigMgr, lecz również systemów Windows), dodając rekordy dotyczące przyszłych wersji.

________________________________________________________________________

[1] Artykuł określający daty zakończenia obsługi poszczególnych wersji: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/servers/manage/updates#supported-versions

[2] Testowana była wersja 2103

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *