Czym jest monitoring infrastruktury IT?

Projekt bez nazwy(10)

Monitorowanie infrastruktury IT jest niezbędne, aby szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i dbać o bezpieczeństwo zasobów w firmie. Jest to bardzo ważne, ponieważ infrastruktura informatyczna stanowi obecnie podstawę działalności większości biznesów. Zobacz, na czym polega monitoring IT i jakie korzyści daje jego umiejętne wdrożenie.

Monitoring systemów informatycznych – co to jest?

Monitoring infrastruktury IT to proces nadzorowania, analizowania i zarządzania różnymi elementami systemów informatycznych. Celem takich działań jest zapewnienie efektywności, dostępności i bezpieczeństwa wszystkich elementów wchodzących w skład zasobów IT w danej firmie.

Systemy monitoringu zagrożeń mogą obejmować wiele różnych obszarów. Ich działanie polega między innymi na zbieraniu danych na temat:

 • wydajności podzespołów,
 • zużycia zasobów,
 • bezpieczeństwa,
 • błędów,
 • innych istotnych parametrów systemowych.

Dzięki monitoringowi IT można szybko reagować na awarie oraz im zapobiegać, optymalizować wydajność pracy systemów i umiejętnie planować rozbudowę infrastruktury. Co więcej, działania wchodzące w zakres monitorowania infrastruktury IT mogą (oraz powinny) dotyczyć jej wszystkich elementów, czyli:

 • urządzeń sieciowych,
 • komputerów,
 • serwerów,
 • aplikacji,
 • całych procesów.

Firmy oferujące usługi w zakresie IT monitoringu mogą zaproponować między innymi wdrożenie PKI czy zarządzanie bezpieczeństwem M365 i Azure. Wybór rozwiązania zawsze powinien być uzależniony od konkretnych potrzeb w zakresie systemów monitoringu infrastruktury IT. Warto współpracować z profesjonalistami, którzy dopasują zakres usług do oczekiwań odbiorcy.

Rodzaje monitoringu infrastruktury IT

Jak wspomniano, monitorowanie infrastruktury IT może przybierać wiele różnych form. Podejmowanie działania dzieli się na dwie podstawowe grupy.

 • Monitoring reaktywny – są to rozwiązania, które służą do szybkiego wykrywania awarii. Pozwalają na wykrycie i określenie przyczyny problemu oraz na poinformowanie o nim wyznaczonych osób lub systemów.
 • Monitoring proaktywny – taki system monitoringu infrastruktury IT opiera swoje działanie na analizowaniu zgromadzonych danych. Na ich podstawie prognozuje zachowania wybranych komponentów, co pozwala na wyeliminowanie problemów, zanim wystąpią. 
 • Monitoring wydajności – bardziej koncentruje się w kierunku kontroli konfiguracji, wydajności zasobów ich dostępności.
 • Monitoring bezpieczeństwa – dotyczący zagrożeń, gdzie w szczególności bada się dzienniki zdarzeń w dzienniku bezpieczeństwa, anomalii logowania i czy anomalii w działaniu.

Największą skuteczność daje zastosowanie obu rodzajów monitorowania infrastruktury IT.

Jakie są zalety stosowania systemów monitoringu IT?

Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do monitoringu systemów informatycznych oznacza wiele korzyści dla każdej firmy, niezależnie od jej struktury czy profilu działalności. Warto wiedzieć, co dokładnie można na tym zyskać.

 • Wczesne wykrywanie problemów – monitoring IT pozwala na szybkie wykrywanie awarii, nieprawidłowości czy ataków na system. To umożliwia natychmiastową reakcję – zanim wystąpią poważniejsze konsekwencje.
 • Optymalizacja wydajności i kosztów – dzięki analizie monitorowanych danych można zidentyfikować obszary, których wydajność może być poprawiona. To pozwala na zoptymalizowanie działania systemu, aplikacji czy sieci oraz ograniczenie kosztów.
 • Planowanie rozbudowy infrastruktury – dzięki monitoringowi systemów informatycznych można dokładnie analizować obciążenie i zużycie zasobów. To z kolei ułatwia planowanie rozbudowy infrastruktury zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
 • Zapobieganie awariom – monitorowanie infrastruktury IT pozwala identyfikować sytuacje, które mogą prowadzić do awarii. Umożliwia to podejmowanie działań prewencyjnych, zanim dojdzie do zakłóceń pracy systemów.
 • Dbałość o bezpieczeństwo – nowoczesne narzędzia pozwalają na bieżąco śledzić zdarzenia związane z bezpieczeństwem IT i szybko reagować na potencjalne zagrożenia.
 • Raportowanie i audyt – narzędzia służące do monitoringu infrastruktury mogą służyć do  generowania raportów, które są potrzebne do bieżącego zarządzania. Są one niezwykle ważne podczas audytów czy raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Monitoring IT jest istotnym elementem skutecznego zarządzania infrastrukturą informatyczną.  Przyczynia się do poprawy jej stabilności, bezpieczeństwa i efektywności. Dzięki temu może usprawnić działanie firmy w każdym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *