Configuration Manager – informacje o aktualizowaniu kolekcji w konsoli administratora

Projekt bez tytułu

Jakiś czas temu informacje o aktualizacji kolekcji Configuration Manager-a (w tym o czasie potrzebnym do przeprowadzenia aktualizacji) zobaczyć można było w narzędziu uzupełniającym. Obecnie nie trzeba sięgać do narzędzi pomocniczych, gdyż taka informacja dostępna jest wprost w konsoli administratora.

Gdy spojrzeć do podsumowania informacji o kolekcjach, zamieszczone są tam interesujące dane charakteryzujące procesy aktualizacji. Oto przykład kolekcji wbudowanej „All Desktop and Server Clients”:

1

Oprócz informacji dostarczanych dla poszczególnych kolekcji, jest także ujęcie całościowe dostępne w sekcji monitoringu:

Można tu odnaleźć zestawienie czasu potrzebnego do aktualizacji poszczególnych kolekcji, poniżej przypadek pełnej aktualizacji:

3

Ta dodatkowa funkcjonalność konsoli pozwala w łatwy sposób odnaleźć kolekcje, których aktualizacja jest nadmiernie „kosztowna” – trwa zbyt długo, co być może świadczy o niewłaściwym doborze kryteriów przynależności do kolekcji.

Chcąc podejrzeć „od kuchni”, skąd te dane pochodzą, wystarczy zajrzeć do nieocenionego logu smsprov.log, aby wyłapać odpowiednie zapytania SQL (są także podane zapytania WQL):

4

Oczywiście zapytanie można „przekleić” do SQL Management Studio i obejrzeć wyniki:

5

Ponieważ w konsoli podane są wyniki dotyczące kolekcji zarówno urządzeń, jak użytkowników, w logu znajdziemy dwa zapytania, a złożenie ich wyników jest prezentowane w konsoli. Postać obydwu zapytań jest zblizona, wyróżniający jest warunek typu kolekcji CollectionType = 2 w przypadku kolekcji urzadzeń, a ColletionType = 1 w przypadku użytkowników.

6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.