Ivanti Security Controls – Instalacja poprawek na ESXi 6.0

Projekt bez tytułu(32)

Ivanti Security Controls jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie instalacją poprawek na VMware ESXi. Według dokumentacji[1] obsługiwane są wersje od 6.0 wzwyż

Aby sprawdzić, czy będzie możliwe zainstalowanie poprawek właściwych dla ESXi 6.0 przygotowany został układ laboratoryjny zawierający kontroler domeny, serwer SQL oraz serwer Ivanti Security Controls (maszyny wirtualne), osobno zaś ESXi 6.0 jako maszyna wirtualna pod kontrolą innego wirtualizatora.

11

W przypadku gdy zarówno serwer Ivanti Security Controls oraz skanowany ESXi miały dostęp do Internetu, skanowanie kończyło się pomyślnie ujawniając brakujące poprawki:

22

Następnie wybraną poprawkę można zainstalować:

33

Instalacja jest raportowana na serwer, co umożliwia zapoznanie się z dziennikiem instalacji:

44

Instalacja jest raportowana na serwer, co umożliwia zapoznanie się z dziennikiem instalacji:

55

Na liście poprawek znajduje się także informacja o przewidywanym wpływie na świadczenie usługi przez wirtualizator. Gdy konieczne jest przejście w tryb serwisowy (Maintenance), pokazuje się informacja z możliwością wyboru postępowania (w prostym układzie laboratoryjnym migracja maszyny wirtualnej nie była możliwa):

66

Warto zauważyć, że dziennik procesu instalacyjnego zawiera między innymi takie zapisy:

77

Możliwość skanowania hostów ESXi oraz instalacji na nich poprawek jest interesującą cechą Ivanti Security Controls.

[1] https://help.ivanti.com/iv/help/en_US/isec/94/Topics/vCenter_Server_and_ESXi_Hypervisor_Requirements.htm?Highlight=ESXi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *