Relacje między kolekcjami w konsoli administratora

Projekt bez nazwy

Kolekcje to podstawowy sposób organizacji zasobów wykrytych przez Configuration Manager. Zasób (np. komputer) może znajdować się w kolekcji przez bezpośrednie przypisanie, zapytanie, kategorię urządzeń lub przez reguły uwzgledniające bądź wykluczające (Include/Exclude) inne kolekcje. Dodatkowe ograniczenie może wynikać z tzw. kolekcji limitującej.

Istnieje łatwy sposób, aby określić zależności miedzy kolekcjami, dostępny w konsoli administratora Configuration Manager-a w wersjach 2103 i nowszych. Aby zobaczyć relacje miedzy kolekcjami należy z menu kontekstowego kolekcji wybrać polecenie “View Relationships”

1

Pokazują się wówczas w formie graficznej zależności kolekcji, w szczególności kolekcja limitująca, kolekcje włączone i wykluczone:

2

Taki widok jest dogodniejszym sposobem sprawdzania zależności, niż pokazany we właściwościach kolekcji:

3

Jak widać nowy sposób prezentacji zależności miedzy kolekcjami jest dogodniejszy w użyciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *