Configuration Manager –Liczba przyrostowo aktualizowanych kolekcji

Projekt bez tytułu (1)

Kolekcje Configuration Manager-a mogą być aktualizowane zgodnie z harmonogramem (Full Update) lub przyrostowo (Incremental Update). Nie jest dobrze, gdy ten drugi mechanizm sięga ponad 200 kolekcji[1]. Oczywiście przeglądanie ustawień poszczególnych kolekcji nie jest najlepszym pomysłem, lepiej przygotować raport odpytujący dane z bazy SQL. Można w tym celu wykorzystać widok v_Collection. W widoku tym dostępne jest pole RefreshType, opisane w dokumentacji[2],[3].

1

Rozwijając znaczenie pola RefreshType, otrzymujemy np. następujące zapytanie:

SELECT CASE

             WHEN RefreshType = 6 THEN 'Incremental and scheduled’

             WHEN RefreshType = 4 THEN 'Incremental only’

             WHEN RefreshType = 2 THEN 'Scheduled only’

             WHEN RefreshType = 1 THEN 'Manual’

             WHEN RefreshType = 0 THEN 'None’

             ELSE 'Unknown’

         END as Refresh

         ,COUNT(*) as Number

  FROM v_Collection

  GROUP BY RefreshType

 

Przykładowy raport, korzystający z podanego zapytania SQL:

 

2

Oczywiście należy pamiętać, że liczba kolekcji wykorzystujących aktualizację przyrostową jest sumą typu 4 i 6, zatem w naszym przykładzie 13 + 40 = 53 (zatem mieścimy się w zaleceniach).

________________________________________________________________________

[1] https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/clients/manage/collections/best-practices-for-collections#bkmk_incremental

[2] https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/develop/reference/core/clients/collections/sms_collection-server-wmi-class#refreshtype

[3] https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/configurationmanager/new-cmdevicecollection?view=sccm-ps

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *