Wdrożenie Microsoft Intune w czołowym banku w Polsce.

Sytuacja klienta

Firma specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Od roku 2015 klient przeznaczył około 3,5 miliarda dolarów na finansowanie projektów ekologicznych. Jest to tło dla faktu, że mieści się wśród 20 największych banków w Polsce. Urządzenia: 900, Użytkownicy: 900.

Proponowane rozwiązanie

Wdrożenie Microsoft Intune pomaga organizacjom zarządzać urządzeniami i egzekwować polityki. Firma ISCG rozpoczęła od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z zespołem IT klienta. Przeprowadziliśmy pilotażową implementację dla grupy testowej, a po walidacji wdrożyliśmy rozwiązanie dla szerszej grupy użytkowników. Zapewniliśmy dokumentację techniczną oraz szkolenie dla administratorów. Rozwiązania partnerskie: Microsoft Intune, Ochrona informacji, Office 365.

Kluczowe czynniki

Podstawowym celem biznesowym firmy było dostosowanie się do wysokich standardów przepisów audytowych w Polsce obejmujących najnowsze zmiany w GDPR/RODO. Audyt przeprowadzała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), a niezgodność z tym postępowaniem oznaczałaby, że bank nie mógłby działać w regulowanym sektorze finansowym. Wprowadzając Microsoft Intune, klient chciał dostarczyć rozwiązanie, które pozwoliłoby użytkownikom zarządzać urządzeniami i politykami w całej organizacji.

Dostarczona korzyść

  • Zgodność z przepisami. Dzięki wdrożeniu Microsoft Intune bank był w stanie dostosować się do wysokich standardów przepisów audytowych, w tym najnowszych zmian w GDPR/RODO.
  • Poprawa zarządzania urządzeniami i politykami: Microsoft Intune umożliwił bankowi efektywne zarządzanie urządzeniami i politykami w całej organizacji. Dzięki temu administratorzy mieli lepszą kontrolę nad aplikacjami i danymi na urządzeniach mobilnych i laptopach używanych przez pracowników.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa: Wdrożenie Microsoft Intune przyczyniło  się do zwiększenia bezpieczeństwa danych bankowych i poufności informacji. Poprzez konfigurację polityk bezpieczeństwa i reguł dostępu, bank mógł chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z naruszeniem danych.

Wartość dodana

  • Przed wdrożeniem Microsoft Intune w środowisku produkcyjnym przetestowaliśmy 10 scenariuszy.
  • Microsoft Intune został wdrożony na większości urządzeń naszego klienta

Wnioski z projektu

1. Poprawa bezpieczeństwa: Wdrożenie Microsoft Intune może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa danych i urządzeń w organizacji. Poprzez konfigurację odpowiednich polityk bezpieczeństwa, można skuteczniej chronić dane oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom.
2. Wydajność pracy: Dzięki lepszemu zarządzaniu aplikacjami i urządzeniami, pracownicy mogą efektywniej wykonywać swoje obowiązki, a administracja IT może działać bardziej efektywnie, co przekłada się na ogólną wydajność pracy w organizacji.