Proces wdrażania i zarządzania zmianą

Sytuacja klienta

Klient to czołowy producent opakowań, zatrudniający 8 550 pracowników i działający w wielu lokalizacjach na całym świecie. Jego spersonalizowane rozwiązania opakowań są wybierane przez wiele międzynarodowych firm oraz lokalnych liderów z branży konsumenckiej, pielęgnacji osobistej i domowej oraz farmaceutycznej, ze względu na ich zrównoważony charakter i innowacyjność.

 

Proponowane rozwiązanie

Klient chciał przenieść swoje kluczowe operacje biznesowe do Microsoft 365. ISCG opracowało plany migracji i wdrożenia dla każdego systemu i usługi.  W ramach projektu przeprowadzono migrację lokalnych aplikacji biznesowych do SharePoint Online oraz zintegrowano Microsoft Teams, Power BI i Azure Logic Apps z SharePoint Online. To znacząco usprawniło procesy biznesowe klienta. Przez cały proces adaptacji, zespół wsparcia ISCG nie tylko zapewniał pomoc i szkolenia dla administratorów systemu, ale również dla użytkowników końcowych. Wymaganie klienta dotyczące ciągłego dostępu do nowoczesnego środowiska pracy zostało pomyślnie spełnione dzięki migracji do Microsoft 365. ISCG do dziś świadczy usługi wsparcia dla tego klienta, zapewniając ciągłość operacji biznesowych.

 

Kluczowe czynniki

Projekt został podzielony na fazy. Każda usługa M 365 była wdrażana oddzielnie dla całej grupy. W ramach projektu jednym z kluczowych elementów do zaprojektowania i wdrożenia było uproszczenie dostępu dla użytkowników biznesowych do usług, pojedyncza tożsamość i silna autoryzacja. Inne kluczowe czynniki biznesowe, które zostały zidentyfikowane:

 • Zwiększenie produktywności i zadowolenia użytkowników końcowych.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Skrócenie czasu dostarczania rozwiązań dla użytkownika końcowego.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
 • Możliwość szybkiej reakcji na zmiany na rynku i potrzeby biznesowe.

Dostarczona korzyść

 • Użytkownicy objęci projektem: 8550.
 • Łatwy i bezpieczny dostęp do środowiska wewnętrznego i chmury.
 • Po transformacji klient może szybko wdrażać nowe rozwiązania dla wszystkich pracowników oparte na scentralizowanej infrastrukturze M 365 i SharePoint.
 • Za pomocą platformy M 365 Teams użytkownicy końcowi mogą szybko komunikować się i współpracować w zespołach projektowych. Wszystkie dane są przechowywane w SharePoint Online.
 • Wszyscy przeniesieni użytkownicy korzystają ze znormalizowanej platformy dostosowanej do konkretnych potrzeb biznesowych.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych o 14%.
 • Podczas migracji klient miał okazję zmodyfikować procesy biznesowe, które stały się bardziej wydajne i łatwiejsze do kontrolowania dzięki raportom PowerBi.

Wartość dodana

 • Microsoft 365 został wybrany, ponieważ był najłatwiejszy do wdrożenia.
 • Wprowadzono silny mechanizm autoryzacji dla użytkowników końcowych.
 • Dostęp do aplikacji w chmurze jest bardziej bezpieczny w porównaniu z poprzednim dostępem on-prem.
 • Dostępność usług jest wyższa niż w przypadku jakiejkolwiek infrastruktury on-prem.

Wnioski z projektu

 • Microsoft 365 został wybrany, ponieważ był najłatwiejszy do wdrożenia.
 • Wprowadzono silny mechanizm autoryzacji dla użytkowników końcowych.
 • Dostęp do aplikacji w chmurze jest bardziej bezpieczny w porównaniu z poprzednim dostępem on-prem.
 • Dostępność usług jest wyższa niż w przypadku jakiejkolwiek infrastruktury on-prem.