Case Studies

Sektor

Region

Dla naszego klienta nowa usługa Active Directory została zaprojektowana w celu zwiększenia dostępu do usług Office 365. Nasz model RBAC i mechanizmy uwierzytelniania zostały starannie opracowane, aby zapewnić niezawodny dostęp do usług Office 365 przy użyciu kont AD, z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak MFA. Wykorzystane technologie Microsoft obejmują Microsoft 365, Office 365, Azure IaaS i Azure Active Directory Premium (AADP).

Sektor

Region

Nowa usługa Active Directory została zaprojektowana jako źródło tożsamości używanych podczas przyznawania dostępu do usług Office 365 klienta. Skonfigurowanie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania (RBAC i AADP) w celu zapewnienia niezawodnego dostępu do usług Office 365 przy użyciu kont AD było kluczowym czynnikiem. Należy pamiętać, że modele kontroli dostępu oparte na rolach (RBAC) mogą różnić się między usługami Microsoft 365 a rolami Azure AD używanymi na poziomie Azure AD.

W ramach projektu ISCG zaktualizowało infrastrukturę klucza publicznego (PKI) w środowisku o dużym obciążeniu. Głównym celem było spełnienie nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa poprzez odnowienie kluczy Root CA i ICA oraz przeniesienie HSM na nowszą wersję. W rezultacie klient otrzymał zaktualizowany, bezpieczny i łatwiejszy w zarządzaniu system PKI, zachowując przy tym ciągłość działania biznesu.

 

Sektor

Region

Największa polska kancelaria prawnicza wdrożyła Microsoft Intune jako narzędzie zarządzania dla swojej korporacyjnej floty 400 urządzeń, co skutkowało zwiększonym bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności danych klientów.

Sektor

Region

Dowiedz się jak bank, który jest wiodącym rzecznikiem ochrony środowiska wdrożył  Microsoft Intune do zarządzania swoimi urządzeniami firmowymi, stając się liderem w inwestycjach w energię zieloną wśród największych banków w Polsce.

Sektor

Region

Zapoznaj się z tym, jak ISCG stanęło na wysokości zadania w obliczu wyzwania migracji infrastruktury IT dla klienta, który zatrudnia aż 8 550 pracowników na różnych kontynentach. Dowiedz się, w jaki sposób ISCG skutecznie zarządzało wsparciem technicznym i przeprowadzało szkolenia dla liderów i administratorów w trakcie tego projektu.