Umacnianie bezpieczeństwa biznesowego. Aktualizacja PKI w środowisku o wysokim natężeniu ruchu

Sytuacja klienta

Firma jest notowana na polskim indeksie WIG30. Jej główne działania obejmują produkcję ropy naftowej oraz rafinację. Zajmuje także znaczącą pozycję na polskim rynku smarów. Produkty oferowane przez firmę obejmują m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, oleje opałowe, paliwa lotnicze, smary silnikowe i przemysłowe, asfalty oraz woski.

Infrastrukturę PKI  dla klienta ISCG tworzyło i obsługiwało od wersji Windows 2003 CA. Podczas tego etapu cyklu życia systemu, dużym wyzwaniem było, zaktualizowanie całej infrastruktury klucza publicznego bez zakłócania procesów biznesowych w środowisku o dużym obciążeniu.

Proponowane rozwiązanie

Aby sprostać wymaganiom klienta, ISCG przeprowadziło szczegółową analizę  obciążenia obecnej infrastruktury PKI. Partner zaproponował kompleksowe rozwiązanie oparte na Microsoft ADCS 2016, które miało zastąpić stary projekt PKI ISCG. Plan obejmował migrację HSM do najnowszej wersji, odnowienie kluczy Root CA i ICA, walidację istniejących szablonów certyfikatów oraz tworzenie nowych. Umożliwiono zdalny dostęp do HSM, a procedury operacyjne oraz CP i CPS (Polityka Certyfikatu i Zasady Praktyki Certyfikacyjnej) zostały zaktualizowane. Rozwiązanie monitorowania PKI zostało również ulepszone, zapewniając lepszą widoczność i zarządzanie systemem.

Kluczowe czynniki

 • Zachowanie płynności procesów biznesowych w mocno obciążonej infrastrukturze przy ograniczonych oknach konserwacji i wielu zależnościach.
 • Dostosowanie się do nowych wymagań polityki bezpieczeństwa.
 • Upewnienie się, że system PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego) jest aktualny i bezpieczny.
 • Wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych.
 • Aktualizacja umowy SLA (Service Level Agreement) dla systemu PKI.

Dostarczona korzyść

Dzięki rozwiązaniu partnera klient zyskał aktualny i bezpieczny system PKI. Zarządzanie PKI stało się bardziej efektywne dzięki zdalnemu dostępowi do HSM. Nowa usługa PKI oparta na Microsoft ADCS 2016 oferowała lepsze możliwości i wydajność. Aktualizacja kluczy Root CA i ICA zapewniła systemowi PKI wiarygodność. Dzięki walidacji i tworzeniu szablonów certyfikatów spełniono obecne i przyszłe wymagania dotyczące certyfikatów cyfrowych. Poprawa procedur operacyjnych i CP/CPS zwiększyła zarządzanie i zgodność systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ulepszony system PKI umożliwił klientowi kontynuację działalności biznesowej , zapewniając bezpieczną komunikację, ochronę danych i uwierzytelnianie.

Wartość dodana

 • Aktualny i bezpieczny system PKI
 • Prosty sposób zarządzania PKI ze zdalnym dostępem do HSM (Hardware Security Module).
 • Włączenie obsługi mechanizmów kryptograficznych.
 • Zaktualizowana umowa SLA (Service Level Agreement) dla systemu PKI.

Wnioski z projektu

 • Aktualny i bezpieczny system PKI
 • Prosty sposób zarządzania PKI ze zdalnym dostępem do HSM (Hardware Security Module).
 • Włączenie obsługi mechanizmów kryptograficznych.
 • Zaktualizowana umowa SLA (Service Level Agreement) dla systemu PKI.