System Center. Instalacja klienta serwera ConfigMgr na systemie Mac OS X.

Serwer ConfigMgr, od wersji 2012, potrafi obsługiwać inne systemy operacyjne niż Windows. Poniżej opiszę instalację klienta dla systemów Mac OS X w wersji 5.00.8471.1000. Wersja ta umożliwia instalację i zarządzanie najnowszą wersją systemu Mac OS X – macOS Sierra 10.12. Oprócz najnowszej wersji klienta, potrzebny będzie serwer ConfigMgr w wersji 1610.

Klient serwera ConfigMgr, dla systemów innych niż Windows, jest do pobrania z Internetu. Nie jest on częścią instalacji serwera, należy go pobrać oddzielnie. Również samodzielnie trzeba sprawdzać, czy pojawiała się nowa wersja klienta obsługującą nowe wersje systemów innych niż Windows.

Pobieramy plik instalacyjny z Internetu i uruchamiamy instalację na systemie Windows.

Rys 1. Katalog z plikiem instalacyjnym klienta.

 

Plik macclient.dmg przegrywamy na system Mac OS X i montujemy.

Rys 2. Pliki instalacyjne klienta serwera ConfigMgr.

 

Paczka instalacyjna zawiera:

  • Ccmsetup – program instalacyjny klienta serwera ConfigMgr
  • CMDiagnostic – program do zbierania informacji diagnostycznych o zainstalowanym kliencie
  • CMUninstall – program deinstalacyjny klienta
  • CMAppUtil – program do konwersji plików instalacyjnych programów na systemy Mac OS X, do formatu akceptowalnego przez serwer ConfigMgr
  • CMEnroll – program do podłączenia klienta do serwera ConfigMgr.

W celu instalacji oraz podłączenia klienta użyjemy dwóch programów: ccmsetup oraz ?????

Poniżej opiszę instalację klienta dla systemów Mac OS X w wersji 5.00.8471.1000. Wersja ta umożliwia instalację i zarządzanie najnowszą wersją systemu Mac OS X – macOS Sierra 10.12.

Polecenie sudo ./ccmsetup instaluje klienta serwera ConfigMgr.

 

Rys 3. Polecenie instalacyjne klienta serwera

 
Instalacja klienta nie trwa długo.
 

Rys 4. Wynik instalacji.

 
Sama instalacja nie wystarczy, żeby można było zarządzać systemem Mac OS X przez klienta serwera ConfigMgr. Trzeba go jeszcze dołączyć do serwera.
 

Rys 5. Właściwości klienta serwera zaraz po instalacji.

 

Po instalacji należy klienta dołączyć do serwera. Można to zrobić przy pomocy kreatora lub polecenia: sudo ./cmenroll -s <nazwa FQDN serwera enrollment_proxy_point> -ignorecertchianvalidation -u <nazwa użytkownika Active Dirctory>

 

Rys 6. Polecenie dołączające klienta do serwera ConfigMgr.

 
Podłączanie klienta nie trwa długo.
 

Rys 7. Wynik działania komendy cmenroll.

 
Po podłączeniu klienta należy sprawdzić czy nawiązał on połączenie z serwerem.
 

Rys 8. Informacje o konfiguracji klienta oraz data ostatniego połączenia do serwera.

 

 

Rys 9. Informacje o nowo podłączonym komputerze Mac OS X na konsoli serwera.

 

Instalacja klienta nie jest trudna. Wystarczą dwie komendy, ale to tylko pozory. Do poprawnego podłączenia klienta do serwera musimy zadbać o poprawną konfigurację PKI oraz serwera ConfigMgr.