System Center. Wstęp do zarządzania systemami Mac OS X.

Serwer Configuration Manager posiada możliwość zarządzania systemami operacyjnymi Microsoftu, ale nie tylko. Począwszy od wersji 2012, umie również zarządzać systemami OSX, Android oraz iOS.

Rys 1. Przykładowa kolekcja urządzeń mobilnych obsługiwanych przez serwer ConfigMgr.

 

Poniżej opiszę krótko, jakie warunki należy spełnić, by móc zainstalować klienta serwera Configuration Manager na systemie MAC OS X.

 

Obecnie wersja Current Brach (1610) serwera Configfuration Manager potrafi obsługiwać następujące systemy MAC OS X:

 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
 • Mac OS X 10.7 (Lion)
 • Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)
 • Mac OS X 10.9 (Mavericks)
 • Mac OS X 10.10 (Yosemite)
 • Mac OS X 10.11 (El Capitan)
 • Mac OS X 10.12 (macOS Sierra)

 

Niezależnie od systemu Mac OS X, który będziemy chcieli obsłużyć, warunki wstępne są identyczne:

 • Musimy mieć wdrożone Public Key Infrastructure. Instalacja klienta serwera Configuration Manager wymaga użycia certyfikatu. Bez niego nie ma możliwości nawiązania połączenia pomiędzy klientem a serwerem Configuration Manager.
 • Role serwerowe serwera Configuration Manager, zapewniające komunikację muszą pracować w trybie HTTPS.
 • Certyfikaty użyte do zabezpieczenia komunikacji muszą zostać wygenerowane na podstawie specjalnie przygotowanych wzorców.
 • Serwer ConfigMgr musi zostać odpowiednio skonfigurowany do pracy z urządzeniami mobilnymi. Komputer z systemem Mac OS X nie jest oczywiście urządzeniami mobilnym, ale zwykłym laptopem. Mimo tego serwer ConfigMgr traktuje go jako urządzenie mobilne

 

Wzorce certyfikatów oraz certyfikaty konfigurujemy poprzez konsolę Certifiaction Atuthority. Pozostałą cześć wykonujemy na serwerze ConfigMgr.

Konfiguracja serwera składa się następujących kroków:

 • Konfiguracji serwera ConfigMgr do pracy w trybie HTTPS
 • Instalacji roli serwerowej Management Point do pracy w trybie HTTPS
 • Instalacji roli serwerowej Distribution Point do pracy w trybie HTTPS
 • Instalacji roli serwerowej Enrollment Point do pracy w trybie HTTPS
 • Instalacji roli serwerowej Enrollment Proxy Point do pracy w trybie HTTPS
 • Wskazania certyfikatu używanego do obsługi urządzeń mobilnych.

 

Po zakończeniu konfiguracji serwera można przystąpić do podłączenia do niego klienta. To zadanie składa się z dwóch kroków:

 • Instalacji klienta serwera ConfigMgr na komputerze z systemem Mac OS X
 • Rejestracji klienta serwera ConfigMgr na serwerze.

 

Jeśli wszystko jest dobrze skonfigurowane, efekt powinien być taki jak poniżej.

 

Rys 2. Informacje o kliencie serwera ConfigMgr, zarejestrowanego na serwerze.

 

Natychmiast po instalacji klient wykonuje Hardware Inventory i wysyła dane na serwer ConfigMgr. Wyniki tego skanowania można obejrzeć na konsoli.

 

Rys 3. Wyniki działania Hardware Inventory na konsoli serwera ConfigMgr.