Raport powielonych SMBIOS GUID w Configuration Manager.

Podczas instalacji systemów operacyjnych za pomocą oprogramowania zarządzającego stacjami roboczymi (Configuration Manager) możemy spotkać się z dziwną sytuacją, gdy stacja wcześniej nie zarządzana przez ConfigMgr nie da się zainstalować w trybie nieznanego komputera („Unknown Computer”), a w logu z próby instalacji (SMSTS.LOG) znajdujemy informację, że komputer rozpoznawany jest jako „Known”. Tego typu sytuacje występują raczej w przypadku dopuszczenia instalacji (proces OSD) jedynie w przypadku nieznanych komputerów. Wówczas zazwyczaj oznacza to próbę instalacji na komputerze, który już był klientem Configuration Manager-a. Jeżeli powzięta próba instalacji nie wynikała z pomyłki, wystarczy zwykle skasować obiekt komputera. Jednak w nielicznych przypadkach problem nie jest wynikiem występowania komputera wśród klientów Configuration Manager-a.

 

Dokładniejsza analiza takich przypadków ujawnia zazwyczaj powielenie jednego z dwóch (teoretycznie zupełnie unikatowych) identyfikatorów:
1. MAC Address karty sieciowej
2. SMBOS GUID

 

O ile w przypadku adresu MAC karty sieciowej dysponujemy wbudowanym raportem, pozwalającym na wykrycie powieleń adresów (Computers with duplicate MAC address w kategorii Site – Discovery and Inventory Information), o tyle przypadek powielenia identyfikatora SMSBIOS GUID jesteśmy zdani na własne siły.

 

Konstrukcja takiego raportu nie jest skomplikowana, kluczem do sukcesu jest tu odpowiednie zapytanie SQL:

 

SELECT SYS.ResourceID, SYS.Name0 as ComputerName, SYS.SMBIOS_GUID0 as [SMBIOS GUID], CS.Manufacturer0 as Manufacturer, CS.Model0 as Model
FROM v_R_System as SYS INNER JOIN v_GS_COMPUTER_SYSTEM as CS on SYS. ResourceID = CS. ResourceID
WHERE SYS.SMBIOS_GUID0 in (SELECT SMBIOS_GUID0 FROM (
SELECT SMBIOS_GUID0, COUNT(SMBIOS_GUID0) as Count
FROM v_R_System
GROUP BY SMBIOS_GUID0
HAVING COUNT(SMBIOS_GUID0) > 1
) as A
)
ORDER BY SYS.SMBIOS_GUID0, SYS.Name0

 

Rezultaty:
Utworzenie raportu pozwala na uzyskanie listy komputerów, których identyfikatory SMSBIOS GUID są powielone.


 

Uwagi końcowe.
1. Zazwyczaj w raporcie dominują cokolwiek podejrzane stacje, których producent i model nie należy do znanych marek, ale zdarzają się wyjątki.
2. Aby mimo wszystko zainstalować stację „konfliktującą” na poziomie SMSBIOS GUID można skasować obiekt stacji już istniejącej (o tej samej wartości SMBIOS GUID), jednak spowoduje to zniszczenie historii (np. inwentaryzacji) w przypadku tej stacji. Sama stacja nie wypadnie z zarządzania, gdyż po kolejnym cyklu konfiguracyjnym ponownie pojawi się w bazie Configuration Manager-a.