Zestawienie najczęściej spotykanych alertów w konsoli

 

Do niedawna analizowanie, które pakiety Management Pack Operations Manager-a powodują najliczniejsze alerty wymagało uruchomienia raportu Data Volume by Management Pack. Możliwość ta oczywiście istnieje nadal, ale możemy także posłużyć się wbudowaną właściwością konsoli Operations Manager-a, pozwalającą na dostrojenie alertów (Tune Management Pack), dostępną w przestrzeni roboczej Administration.

 

W bardzo prosty sposób rozwiązano konfigurację, z jakiego przedziału czasu zliczane są alerty wytwarzane przez poszczególne pakiety MP. Do tego celu służy polecenie Identify Management Packs To Tune.

 

 

Polecenie to (dostępne w prawej części konsoli – Tasks) ma nieco mylącą nazwę, ponieważ nie służy do wyboru pakietów, lecz konfiguracji czasu, dla którego zliczane są alerty oraz określenia minimalnej liczby alertów zgłoszonej w wybranym przedziale czasu przez odpowiedni pakiet zarządzający.

 

 

Chociaż celem tego narzędzia konsoli jest dostrajanie pakietów Management Pack, można tym samym sposobem odnaleźć najbardziej „hałaśliwe” pakiety, lub też w szybki sposób uzyskać zestawienie liczby alertów z określonego czasu w rozbiciu na pakiety MP.

 

Jeżeli interesuje nas zestawienie liczby alertów zgłoszonych w ciągu np. miesiąca, to po ustawieniu granic czasowych trzeba jeszcze ustawić „czułość” na 1 alert, aby żadnego nie pominąć w zliczaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *