Otwieranie obiektu konsoli Configuration Manager’a w trybie do odczytu

Jeżeli podczas edycji obiektu (np. sekwencji zadań) w konsoli administracyjnej Configuration Manager’a wystąpi błąd, którego skutkiem jest awaryjne zamknięcie konsoli, wówczas po ponownym jej uruchomieniu okazuje się, że nie można edytować poprzednio otwartego obiektu:

 

 

Ten efekt jest znany i opisany w wielu miejscach. Wynika z blokady nakładanej na edycję obiektu, która jest zdejmowana w przypadku normalnego zakończenia pracy z obiektem, lecz pozostaje, gdy konsola ulega awarii.

 

Usunięcie blokady następuje samoistnie po upływie pół godziny, zaś dla osób niecierpliwych możliwe jest wykorzystanie polecenia powershell-owego, które wymusi zniesienie blokady obiektu (Unlock-CMObject).

 

Można jednak podejść do zagadnienia odwrotnie i przy pomocy blokowania obiektu spowodować otwieranie go w trybie do odczytu (pomimo posiadania wystarczających do edycji uprawnień).

W pierwszym kroku wystarczy znać identyfikator obiektu (w przypadku Task Sequence PackageID) i zablokowac go poleceniem Lock-CMObject. Skąd wziąć wartość „Package ID”? Na szczęście to proste, występuje we własciwościach obiektu Task Sequence w konsoli:

 

 

Teraz wstawiając odpowiednią wartość Package ID blokujemy obiekt:

Sprawdzenie pokazuje, że istotnie wartość LockState wynosi obecnie 1, zatem obiekt jest zablokowany.

 

W drugim kroku próbujemy edytować obiekt, co prowadzi do znanego nam już komunikatu, pozwalając otworzyć edytor Task Sequence w trybie do odczytu.

 

 

Oczywiście możemy teraz zdjąć blokadę obiektu za pomocą polecenia Unlock-CMObject.