Webinar: Backup dla Office 365

 

Zapraszamy do obejrzenia webinara Backup danych Office 365, na którym wyjaśniamy dlaczego warto backupować dane w chmurze oraz opowiadamy o backupie i odtwarzaniu maszyn fizycznych.

 

Nowoczesny backup musi sprostać trendom wynoszenia danych do chmury publicznej. Częstym błędem przy planowaniu przeniesienia infrastruktury lokalnej na zasoby chmurowe jest założenie, że to dostawca chmury odpowiedzialny jest za backup danych. Zasady określone w ramach tak zwanej współdzielonej odpowiedzialności w chmurze określają, że dostawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wysokiej dostępności usług, ale backup należy do odpowiedzialności użytkownika chmury.

 

Podczas webinaru pokazujemy w jaki sposób zabezpieczyć dane pakietu Office 365 oraz maszyny wirtualne w chmurze przy zachowaniu elastyczności odtwarzania – gdzie to użytkownik decyduje czy dane mają pozostać w chmurze czy powinny zostać przeniesione na inne środowisko.

 

Dodatkowo poruszamy kwestie granularnego odzyskiwania danych,  czyli w jakim scenariuszu powinniśmy odzyskać pojedynczy element zamiast całej aplikacji.

 

Na żywo demonstrujemy również,  w jaki sposób istniejąca infrastruktura lokalna może wykorzystywać zasoby chmurowe na potrzeby takie jak repozytoria backupu, disaster recovery czy migracja usług.