Kopiowanie plików za pomocą Configuration Manager Task Sequence

Wielokrotnie podczas działania sekwencji zadań (Task Sequence) przydałoby się, aby potrzebne oprogramowanie „już było” na dysku lokalnym. Obecnie można to osiągnąć bez większej trudności, gdyż pojawiło się nowe polecenie „Download Package Content”, dostępne w edytorze sekwencji zadań.
 

 
Podczas konfigurowania wskazanego polecenia mamy do wyboru różne możliwości przebiegu kopiowania:
 

 
Patrząc na dane możliwości można przypuszczać, że zastosowanie niestandardowej ścieżki kopiowania (Custom Path) da możliwość dokładnego wskazania ścieżki do katalogu, w którym znajda się kopiowane pliki. W celu sprawdzenia, jak działa polecenie, przygotowano dwa pakiety oprogramowania, zawierające pliki skryptów. Założono, że pliki te powinny znaleźć się na docelowym systemie w katalogu C:\SCRIPT1 i odpowiednio  C:\SCRIPT2. Na badanym systemie nie istniał katalog C:\SCRIPT1, zaś katalog C:\SCRIPT2 został założony, a w jego wnętrzu wprowadzono także plik o takiej samej nazwie, jak w przygotowanym pakiecie oprogramowania.
 
W wyniku przeprowadzonego testu okazało się, że w podanej w konfiguracji polecenia ścieżce zakładany jest podkatalog o nazwie stanowiącej kod obiektu Package:
 

 
Testując przypadek istniejącej ścieżki i umieszczonych w niej plików pokrywających się z zawartymi wewnątrz pakietu, nie udało się wywołać konfliktu (ani błędu), gdyż pliki zawarte w pakiecie dystrybucyjnym trafiają do podkatalogu, a nie bezpośrednio katalogu wskazanego w konfiguracji:
 

 
Podsumowując obserwacje można stwierdzić:

  • Jeżeli wyznaczono ścieżkę docelową na istniejący katalog, w jego wnętrzu zakładany jest podkatalog z zawartością kopiowanego pakietu.
  • Jeżeli wskazany w konfiguracji katalog nie istnieje w systemie docelowym, zostanie założony, a w jego wnętrzu zakładany jest podkatalog z zawartością kopiowanego pakietu.