MFA Implementation

mfa

Czym jest multi-factor authentication?

MFA, czyli wieloskładnikowe uwierzytelnianie, to metoda zabezpieczania dostępu do cyfrowych zasobów, która wymaga od użytkownika potwierdzenia swojej tożsamości przy użyciu co najmniej dwóch różnych form weryfikacji tożsamości. Zamiast polegać wyłącznie na haśle, system może wymagać również uwierzytelniania użytkownika za pomocą kodu jednorazowego wysłanego na telefon użytkownika, danych biometrycznych, takich jak odcisk palca, lub innego środka uwierzytelniania takiego jak np. klucz sprzętowy (token).  
Wdrożenie MFA jest jednym z kluczowych kroków w budowaniu mocnych fundamentów bezpieczeństwa cyfrowego i może znacząco zmniejszyć ryzyko naruszeń danych oraz innych form cyberataków.

 

Dlaczego wdrożenie MFA jest tak ważne?

   • Ochrona przed cyberatakami: Wdrożenie MFA znacząco zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu, nawet jeśli atakujący przełamał jedną z metod autoryzacji użytkownika. Jest szczególnie skuteczna przeciwko atakom man-in-the-middle (MITM), kiedy atakujący próbuje przechwycić komunikację między użytkownikiem i serwisem
   • Zgodność z regulacjami Wiele branżowych standardów i przepisów wymaga teraz wieloskładnikowego uwierzytelniania jako jednego z kluczowych środków ochrony danych. Wytyczne dotyczące stosowania MFA znajdziemy w takich regulacjach jak: GDPR, PSD2, PCI DSS oraz NIST.
   • Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa wśród użytkowników Implementacja MFA często idzie w parze ze zwiększeniem świadomości na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Użytkownicy, którzy aktywnie uczestniczą w procesie weryfikacji, są bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i bardziej ostrożni w swoich działaniach online.
   • Platformy takie jak Azure AD Multi Factor oferują zaawansowane funkcje MFA, które są łatwe w wdrożeniu i zarządzaniu, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Ponadto każde rozwiązanie MFA możemy zintegrować z systemami klasy IAM, co pozwoli nam na analizę behavioralną użytkowników i zwiększa widoczność dostępu do systemów firmowych w ramach organizacji.

Metody uwierzytelnienia, czyli kategorie MFA

 

Sposobów na weryfikowanie tożsamości w ramach MFA może być kilka. Metody uwierzytelniania dostosowuje się zwykle do konkretnych potrzeb lub specyfiki działalności organizacji.
Powiadomienia Push
To komunikaty dostarczane na ekran zablokowanego telefonu. Będą zawierać jednorazowy kod służący do weryfikacji użytkownika.
Powiadomienia SMS
Tradycyjne SMSy działają podobnie jak powiadomienia Push – tyle że jednorazowy kod dociera do użytkownika w formie wiadomości tekstowej. Jeszcze do niedawna była to najpopularniejsza metoda uwierzytelniania.
Uwierzytelnianie telefoniczne
To kolejny sposób łączenia się z weryfikowanym użytkownikiem – tym razem przez automatyczne połączenie głosowe na jego telefon. Wiadomość do odsłuchania będzie zawierała hasło jednorazowe.
Powiadomienie na skrzynkę mailową
Metody uwierzytelniania w ramach MFA uwzględniają także opcję wysłania hasła na adres e-mail, jednak jest to mniej bezpieczny sposób. Dostęp do skrzynki można bowiem uzyskać z poziomu różnych platform. To znacznie ułatwia zadanie cyberprzestępcy, który zechce dostać się do konta.
Token sprzętowy
Autoryzacja dostępu użytkownika może się odbywać przy pomocy małego urządzenia. Token pozwala wygenerować jednorazowe hasło. To rozwiązanie często spotykane w bankowości.
Token w aplikacji
Na tej samej zasadzie działa token aplikacyjny, jednak w tym przypadku nie jest konieczne dodatkowe urządzenie. Hasło generuje się z poziomu aplikacji w telefonie.
Biometria
To najbardziej zaawansowana metoda uwierzytelniania tożsamości. Wykorzystuje się w niej bowiem indywidualne cechy użytkownika, jak odcisk palca, ton głosu czy kształt twarzy. W niektórych wersjach weryfikacja biometryczna obejmuje też analizę charakterystycznych zachowań użytkownika, np. gestów.
Zalety MFA – dlaczego warto je wdrożyć?
Metody uwierzytelniania wieloskładnikowego cechują się łatwą konfiguracją, a przy tym wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewnianego użytkownikom. Do przeszłości przechodzi zatem zapisywanie haseł na podręcznych kartach lub korzystanie z tego samego hasła do wielu różnych kont – nie ma to niewiele wspólnego z bezpieczeństwem dostępu. 
Korzystając z MFA, użytkownik znacząco zmniejsza ryzyko włamania się na swoje konto. Natomiast przy nieautoryzowanej próbie logowania natychmiast zostanie o tym powiadomiony i poproszony o zmianę hasła. Ochrona danych biznesowych przechowywanych w przestrzeniach pracowników zyskuje zatem całkiem nowy wymiar.
Różnice między 2FA i MFA
Uwierzytelnianie 2FA opiera się wyłącznie na dwóch czynnikach. Natomiast MFA zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu czynnika wiedzy, posiadania i dziedziczenia.
Uwierzytelnianie adaptacyjne polega na analizie behawioralnej użytkownika. W tym przypadku dodatkowa weryfikacja jest aktywowana tylko w sytuacji, gdy zachowanie osoby żądającej dostępu jest podejrzane i odbiega od normy.
Rozwiązanie wdrażamy w oparciu o: