Vulnerability Management

Wykrywanie i zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami stanowi jeden z najważniejszych elementów zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed cyberatakami. Na tzw. vulnerability management składa się szereg procedur, które pomagają kontrolować luki w systemie bezpieczeństwa organizacji i neutralizować ewentualne zagrożenia. W dobie powszechności ataków cybernetycznych polityka zarządzania podatnościami firmy staje się kluczowa dla jej istnienia i sukcesu.

Na czym polega zarządzanie podatnościami (vulnerability management)?

Każde oprogramowanie informatyczne ma tzw. błędy konstrukcyjne. Dzięki takim niezauważonym lukom organizacja może stać się łatwym celem cyberprzestępców. Do powstawania podatności mogą prowadzić np.:

  • nieprawidłowe konfiguracje systemów bezpieczeństwa,
  • niedbałe korzystanie z oprogramowania (np. pobieranie plików z niesprawdzonych źródeł),
  • przypadkowe i niezauważone błędy w kodowaniu.

Polityka zarządzania podatnościami zakłada zachowanie całej struktury informatycznej przedsiębiorstwa w jak najlepszej kondycji. W tym celu tworzy się cykliczne analizy, aby na bieżąco identyfikować nieprawidłowości. Procedura jest przeprowadzana za pomocą specjalistycznych rozwiązań IT.

Etapy zarządzania podatnościami

Niezależnie od tego, jakie procedury obowiązują w danej organizacji, zarządzanie podatnościami powinno przebiegać w sposób uporządkowany w kilku etapach.

Etap 1: Skanowanie i monitorowanie sieci

Przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych należy zgromadzić rzetelne informacje na temat informatycznej infrastruktury organizacji. Tę ostatnią obserwuje i analizuje się przez określony czas, aby móc przeskanować każdą, nawet niewielką zmianę. Zasadniczo może ona prowadzić do powstania podatności na zagrożenie.

Etap 2: Ocena ryzyka i lista priorytetów

Wyniki monitoringu sieci mają zazwyczaj postać bardzo długiej listy. Każdej możliwej podatności nadaje się zatem konkretne kategorie oraz stopnie ważności. Kategoryzacja ta odbywa się zgodnie z przyjętymi normami i ułatwia pracę zespołowi ds. bezpieczeństwa.

Etap 3: Raportowanie

Wszystkie zgromadzone informacje uwzględnia się w specjalnych raportach. W ich treści powinny się znaleźć także rekomendacje co do działań naprawczych.

Etap 4: Wprowadzanie zmian w życie

To ostatni etap zarządzania podatnościami i czas na wdrożenie zalecanych działań. Po zakończeniu pracy nad lukami bezpieczeństwa nie należy jednak rezygnować z dalszego stałego monitoringu firmy. Nawet jeśli podatności zostaną wyeliminowane, z czasem mogą pojawić się nowe.

Rozwiązania wykorzystywane do zarządzania podatnościami

Bezpieczeństwo w organizacji można zapewnić dzięki specjalnemu oprogramowaniu w ramach vulnerability managementu. Co to jest? To rozwiązania pozwalające na wykrywaniu podatności jeszcze zanim dojdzie do ataku. Pełny wgląd w środowisko IT zapewniają takie narzędzia jak:

  • Qualys Vulnerability Management,
  • Tenable Nessus,
  • Rapid7 InsightVM/Nexpose.

Zalety zarządzania podatnościami

Celem wdrażania polityki zarządzania podatnościami jest zapewnienie bezpieczeństwa całej organizacji. Dostępne narzędzia pozwalają go zrealizować w 100%. Wszystko dzięki zautomatyzowanej architekturze systemów monitorujących podatności.

Daje to przedsiębiorcy dużą oszczędność czasu pracy w firmie, który można spożytkować efektywniej niż na ręczne sterowanie systemem ochronnym.

Inwestycja w vulnerability management pozwala zapobiegać znacznie poważniejszym konsekwencjom finansowym niż wdrożenie systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Usługa zarządzania podatnościami w ISCG

Identyfikację zagrożeń w firmie warto powierzyć profesjonalistom. W ISCG dopasowujemy rozwiązania informatyczne do charakteru działalności i nie stronimy od innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Chcesz stworzyć skuteczną politykę zarządzania podatnościami w swojej organizacji? Zgłoś się do nas – wykorzystamy naszą szeroką wiedzę technologiczną i doświadczenie, aby Twoja inwestycja w bezpieczeństwo była wyłącznie zyskiem!