Threat Intelligence

Threat intelligence, znane także jako wywiad w zakresie cyberzagrożeń, to informacje, które organizacja wykorzystuje do zrozumienia zagrożeń, które mogą na nią wpłynąć. Jest to kluczowy element w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem i obronie przed atakami cybernetycznymi. Informacje te pomagają organizacjom nie tylko reagować na incydenty, ale również proaktywnie przewidywać i zapobiegać potencjalnym atakom. Oto kilka kluczowych elementów, które składają się na threat intelligence:

  1. Źródła danych: Threat intelligence gromadzi dane z wielu źródeł, takich jak logi zdarzeń systemowych, feedy z zagrożeniami, raporty o incydentach, fora hakerskie, i wiele innych. Te dane mogą być publiczne (open source) lub pochodzić z płatnych źródeł.

  2. Analiza: Dane są analizowane, aby zidentyfikować wzorce, taktyki, techniki i procedury (TTP) stosowane przez przestępców cybernetycznych. Analiza ta pomaga w identyfikacji aktualnych i przyszłych zagrożeń.

  3. Kontekstualizacja: Informacje o zagrożeniach są następnie kontekstualizowane, co oznacza przypisanie im znaczenia w kontekście specyficznych aktywów, systemów lub celów biznesowych organizacji. To pozwala na ocenę rzeczywistego ryzyka.

  4. Rozpowszechnianie: Wnioski i analizy są rozpowszechniane do odpowiednich osób i systemów w organizacji, aby mogły one podjąć działania ochronne. To może obejmować aktualizacje oprogramowania, zmiany konfiguracji, wzmocnienie zabezpieczeń lub szkolenie pracowników.

  5. Operacjonalizacja: Ostatecznym celem threat intelligence jest operacjonalizacja zdobytych informacji, czyli wykorzystanie ich do realnych działań obronnych, takich jak blokowanie znanych złośliwych adresów IP, zapobieganie specyficznym atakom na podstawie znanych TTP, czy dostosowanie polityk bezpieczeństwa.

Threat intelligence jest dynamicznym procesem, ponieważ krajobraz zagrożeń ciągle się zmienia. Skuteczność wywiadu w zakresie zagrożeń zależy od ciągłego zbierania, analizy i aktualizacji informacji o zagrożeniach, aby zapewnić organizacjom wczesne ostrzeżenia i umożliwić im odpowiednie przygotowanie się na potencjalne ataki.

Uslugi Threat Intelligence realizujemy we współpracy z poniższymi partnerami:

Zadaj pytanie