Mail Security

Skrzynki mailowe pracowników organizacji to zwykle pierwszy cel cyberataku – szczególnie w zakresie ataków phisingowych. Jako źródło często strategicznych informacji adresy są narażone na włamania i wycieki danych. Właśnie dlatego ochrona poczty e-mail ma tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa biznesu.

Ochrona poczty elektronicznej – w jaki sposób działa?

Zabezpieczenie poczty mailowej to strategia ochrony tej formy komunikacji. Polega na kontroli procesu zarówno transferu wiadomości, jak i ich przechowywania. Dotyczy to tak danych prywatnych, jak i komercyjnych.

Taki system obejmuje m.in.:

  • filtrowanie przesłanych treści,
  • instalację oprogramowania antywirusowego,
  • dodatkowe uwierzytelnianie wiadomości mailowych,
  • stosowanie szyfrowania.
  • skanowanie wiadomości mailowej pod kątem zagrożeń zanim zostanie ona przekazana do odbiorcy

Jak zabezpieczyć pocztę elektroniczną, aby uniknąć wycieku danych i nieautoryzowanego dostępu do nich? Należy stosować dobre praktyki i strategie przeznaczone specjalnie dla komunikacji elektronicznej.

Co mogę zyskać dzięki wdrożeniu dodatkowej ochrony poczty elektronicznej?

Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej to recepta nie tylko na ochronę poufności danych – dzięki wdrożeniu systemu ochronnego zyskasz też:

  • utrzymanie integralności wiadomości mailowych (niezmienność treści w czasie transmisji między nadawcą a odbiorcą),
  • gwarancję dostępności (zabezpieczenie poczty ma znaczenie dla płynnego funkcjonowania organizacji, a system ochrony zmniejsza ryzyko przestojów czy zakłóceń, co może wpływać na spadek produktywności pracowników),
  • zachowanie standardów zgodności (ochrona danych poufnych podlega regulacjom prawnym, a konkretne środki bezpieczeństwa mogą pomóc w spełnieniu tych wymogów i uniknięciu konsekwencji finansowych).
  • zminimalizowanie ryzyka związanego z błędem ludzkim wykorzystywane szczególnie przy kampaniach phisingowych i wyciekiem danych

Zagrożenia związane z korzystaniem z poczty e-mail

E-mail security to strategia, która powinna obejmować szereg obszarów i form zagrożeń cybernetycznych. Oto aspekty, na które warto zwrócić uwagę, aby zbudować efektywną metodę zabezpieczenia poczty.

Zalanie poczty, czyli tzw. flooding

Jest to rodzaj ataku cybernetycznego, który polega na blokowaniu usługi pocztowej przez zalanie jej dużą ilością wiadomości i komunikatów. Hakerzy tworzą programy generujące nawet miliony e-maili bez treści, które następnie są przekierowywane na wskazany serwer. W wyniku przeciążenia może dojść nawet do jego całkowitej awarii.

Wysyłka spamu

Inną metodą ataku na zabezpieczenie poczty jest rozsyłanie wiadomości-śmieci. Współcześnie liczba przedsiębiorców internetowych rośnie w takim tempie, że następuje niemal inwazja wiadomości o charakterze handlowym, które nie zawsze są dopasowane do profilu odbiorcy. Skrzynki mailowe zalewa więc duża liczba niechcianych komunikatów, które są dystrybuowane na podstawie specjalnie tworzonych list adresatów.

Atak na poufność

Każda wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej jest narażona na atak. Zanim e-mail dotrze do docelowego adresata, zostanie przeskanowany przez szereg systemów. Brak odpowiedniego szyfrowania może stanowić zachętę dla hakera, który przechwyci pocztę niemal w dowolnym momencie jej transmisji.

To jednak jedynie ułamek zagrożeń, jakie dotyczą współczesnej korespondencji mailowej. Ze względu na ich różnorodność tak ważne jest wdrożenie identyfikacji podejrzanych ruchów i źródła ewentualnego ataku. Bezpieczna skrzynka e-mail to taka, która została obwarowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych. Potrzebujesz takiego rozwiązania? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci je wdrożyć.


Technologie Mail Security, jakie wdrażamy: