Cloud Security

Przechowywanie zasobów we wspólnej wirtualnej przestrzeni to już niemal standard w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie. Właśnie ze względu na powszechność tak bardzo liczy się bezpieczeństwo chmury i gromadzonych w niej danych. Konsekwencje bagatelizowania zagrożeń cybernetycznych mogą być bardzo dotkliwe dla organizacji, a często nawet decydujące o jej istnieniu.

Czym jest bezpieczeństwo chmury?

Na szczęście ochrona danych w chmurze nie jest tak złożona, jak mogłoby się wydawać. Przedsiębiorca ma do dyspozycji wiele narzędzi ochronnych swoich zasobów bez konieczności rezygnacji ze swobodnego dostępu do nich i korzystania z funkcjonalności chmury. Wystarczy wybrać model usługi adekwatny do specyfiki swojej działalności i potrzeb organizacji.

W praktyce cloud security to zestaw norm i zasad w zakresie kontroli zasobów. Poszczególne rozwiązania technologiczne współpracują ze sobą, tworząc szczelny system zabezpieczeń infrastruktury IT w chmurze.

Dlaczego bezpieczna chmura jest tak ważna?

Im więcej danych i usług jest importowanych do chmury, tym bardziej te zasoby są narażone na ataki cybernetyczne. Transformacja, jakiej w tym zakresie dokonują organizacje, jest nierzadko realizowana w szybkim tempie i bez należytej staranności. Rodzi to liczne podatności i luki, z których chętnie korzystają hakerzy. Ignorowanie standardów i dobrych praktyk w zakresie wirtualnej przestrzeni przechowywania danych powoduje, że nierzadko trudno zdiagnozować problem z niekontrolowanym wyciekiem informacji. Przedsiębiorca, który decyduje się na przechowywanie zasobów w ten sposób, musi zadbać o bezpieczeństwo chmury już od samego początku.

Wyciek poufnych danych firmy może nawet decydować o jej statusie i poważnych konsekwencjach biznesowych.

Jak działa bezpieczeństwo w chmurze?

Mechanizmy odpowiadające za bezpieczeństwo danych w chmurze pozwalają sprostać normom prawnym w tym zakresie. Jakie warstwy ochrony może obejmować wdrożenie stosownych zabezpieczeń?

  1. Kontrola detekcyjna – to śledzenie nieautoryzowanych dostępów do danych i dokonywanych tą drogą zmian w zasobach firmy.
  2. Kontrola prewencyjna – to działania, których celem jest zapobieganie wyciekowi danych poprzez blokadę podejrzanych dostępów.
  3. Kontrola automatyczna – to mechanizm wspierający zapobieganie niepożądanym aktualizacjom zabezpieczeń i odpowiedniej reakcji na takie incydenty.
  4. Kontrola administracyjna – przewiduje nadzór z uwzględnieniem wszelkich procedur bezpieczeństwa w firmie i panujących w niej praktyk.

Realnie bezpieczne chmury to przestrzenie, w których ochronie poddawane są takie elementy jak sieć, sprzęt, system operacyjny, aplikacje czy układy scalone.

Jakich narzędzi można użyć do zabezpieczenia chmury?

Zapewnieniu bezpieczeństwa danych w chmurze służą specjalne brokery. Są to swoiste punkty blokady i wymuszania określonych zasad ochronnych w relacji użytkownik ze strony organizacji–dostawca usług chmurowych.

Do najpopularniejszych narzędzi na rynku należy m.in.:

  • Microsoft Defender dla Chmury (zintegrowane z usługami Microsoft),
  • Netskope CASB (dedykowany zwłaszcza mobilnym użytkownikom chmury),
  • Forcepoint CASB (ze wzmocnioną analizą ryzyka),
  • Lookout CASB (szczególnie przydatne przy przetwarzaniu danych wrażliwych),
  • Proofpoint CASB (z największym naciskiem na bezpieczeństwo użytkownika chmury).

Jeśli chcesz wdrożyć w firmie system bezpieczeństwa chmury, zdaj się na profesjonalne doradztwo ekspertów ISCG. Pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji, a następnie pokażemy, ile na tym zyskasz.