Security Audits

Bezpieczeństwo danych firmy zależy od sprawnego zarządzania ryzykiem i identyfikacją podatności organizacji. Infrastrukturę informatyczną, procedury i procesy należy poddawać regularnej kontroli – najlepiej w formie audytu bezpieczeństwa IT. To najlepszy sposób na zapobieganie na czas niepożądanym incydentom oraz zapewnieniu organizacji zgosności z regulacjami.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa  ma formę usługi, dzięki której można ocenić stan zabezpieczeń systemów w przedsiębiorstwie, prawidłowość procesów i ich realizacji. Dzięki odpowiednim procedurom istnieje szansa na wykrycie ewentualnych słabych punktów i płynących z nich zagrożeń dla organizacji. Na tym jednak nie koniec. Efektem pracy audytora bezpieczeństwa  jest także wydanie stosownych rekomendacji. Mają one doprowadzić do wzrostu poziomu ochrony w tym obszarze. Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych zawsze powinien przebiegać w zgodzie z aktualnymi normami i przepisami prawa i odnosić się do konretnych regulacji lub norm, zgodnie z którymi jest wykonywany.

Rodzaje audytów bezpieczeństwa

Zasoby informatyczne firmy są narażone na szereg niebezpieczeństw w różnych obszarach. Wyróżnia się kilka typów audytów bezpieczeństwa IT dotyczących m.in.:

 • infrastruktury,
 • sieci,
 • aplikacji i witryn internetowych,
 • bezpieczeństwa obrotu danymi w firmie,
 • ryzyka podatności i słabych punktów,
 • legalności oprogramowania,
 • wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu
 • zgodności z normami prawnymi i regulacjami jak np: ISO27001, ISO22301, NIS2, DORA, uKSC, RODO itp.

Dlaczego warto przeprowadzić taki audyt?

Podstawą utrzymania bezpieczeństwa biznesu jest świadomość zagrożeń, jakie wokół niego krążą. Wiedzy o ewentualnych lukach w systemie organizacji i możliwościach ich eliminowania dostarcza właśnie audyt bezpieczeństwa.

Dane uzyskane w drodze analizy można wykorzystać w celu rozwoju firmy i wdrożenia usprawnień w jej poszczególnych segmentach. Zatrudnienie audytora bezpieczeństwa  to także szansa na oszczędności – niespodziewany atak cybernetyczny i wyciek wrażliwych czy strategicznych danych może ostateczne dużo kosztować.

Jaki audyt wybrać?

Audyt bezpieczeństwa  może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Wszystko zależy od specyfiki działalności firmy oraz od potrzeb samego przedsiębiorcy. Audytor może zajmować się analizą zarówno całej infrastruktury, jak i jedynie jej poszczególnych elementów.

Zlecając taką procedurę, zadbaj, aby dostarczona dokumentacja firmy takie jak  SZBI, schematy sieci i obowiązująca polityka (PBI) zostały dokładnie przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa IT. Po zakończonym audycie obowiązkiem koordynatora jest przekazanie raportów ze skanowania podatności. Raport powinien być przy tym źródłem oceny ryzyka i powstałych zagrożeń oraz zaleceń dotyczących ich neutralizacji.

Etapy audytu bezpieczeństwa 

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa  to wieloetapowa procedura. Przebiega ona następująco:

 1. Przygotowanie audytu – to czas na zdefiniowanie celów audytu, jego zakresu oraz dobranie odpowiednich metod. Na tym etapie audytorzy gromadzą również niezbędną dokumentację firmy oraz informacje o jej strukturze działania i kluczowych dla jej działania systemach.
 2. Określenie zagrożeń – następnie analizuje się zagrożenia zabezpieczeń informatycznych zarówno o charakterze zależnym, jak i niezależnym od człowieka.
 3. Ocena aktualnych zabezpieczeń – audytor bezpieczeństwa  ma za zadanie ocenić skuteczność cyberbezpieczeństwa organizacji. Pod lupę weźmie zarówno obowiązującą politykę, zasady, normy oraz dostępne narzędzia, jak i stosowane technologie IT.
 4. Testy i weryfikowanie – to moment audytu, w którym sprawdza się skuteczność działania obecnych procedur bezpieczeństwa – zwykle za pomocą testów konfiguracji czy zgodności.
 5. Tworzenie raportu i rekomendacji – zespół audytorów wydaje finalnie raport z przeprowadzonej analizy. Znajdą się w nim oceny, wynik testów, zalecenia i propozycja planów naprawczych systemu bezpieczeństwa biznesu. Określa również zgodność, lub niezgodność z określoną normą prawną lub regulacją.

Ile trwa audyt bezpieczeństwa ?

Czas trwania audyty IT zależy od wielkości zasobów teleinformatycznych w danej organizacji i zakresu samego procesu. Istotne jest to, czy ma on obejmować analizę całej infrastruktury, czy jej poszczególnych obszarów. Audytor bezpieczeństwa  powinien określić przybliżony czas realizacji procedury podczas wstępnych konsultacji z przedsiębiorstwem.

Audyt bezpieczeństwa w ISCG

Jeśli zdecydujesz się powierzyć audyt bezpieczeństwa specjalistom z ISCG, zadbamy o każdy obszar firmy, który zechcesz poddać kontroli. Nie tylko doradzimy Ci dobór rozwiązań analitycznych, ale także zrealizujemy audyt zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i regulacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Profesjonalny audyt pomoże Ci wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz podniesie zaufanie wśród Twoich klientów i partnerów.