References

Jon Roskill

ISCG to lider rynku IT, którego wyróżnia szybkość wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pełni wykorzystujących potencjał produktów Microsoft. Jestem dumny ze współpracy z takim partnerem.

Jon Roskill Read More »

Zbigniew  Deperas

W 2010 roku wybraliśmy Zespół ISCG do kluczowego projektu konsolidacji i migracji systemów, podczas którego wykazał wysokie kompetencje techniczne i organizacyjne. Dzięki otwartemu podejściu i profesjonalizmowi przeszliśmy proces migracji płynnie, bez żadnych zakłóceń w ciągłości działania biznesowego.

Zbigniew  Deperas Read More »

Martin Svadlena

Spółka PwC podjęła strategiczną decyzję o standaryzacji i konsolidacji swoich operacji IT w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). PwC w CEE to 30 krajów geograficznie obejmujących połowę świata. Podczas gdy Microsoft został wybrany na strategicznego partnera nadzorującego cały projekt, zespół ISGC zajmował się wszystkimi zawiłymi detalami technicznymi i procesami zachodzącymi w niezwykle heterogenicznym, międzynarodowym środowisku. ISCG wykazało

Martin Svadlena Read More »

Roman Wróbel

Zleciliśmy ISCG wdrożenie systemów i automatyzację różnorodnego środowiska przy użyciu Microsoft SCCM na ogromną skalę. Dostarczyli nam znacznie więcej niż zakłada standardowe wdrożenie SCCM – wydobyli cały potencjał tego systemu.

Roman Wróbel Read More »

Stanislav Vitecek

PwC made a strategic decision to standardize and consolidate its IT operations across Central Eastern Europe (CEE). PwC CEE consists of 30 countries geographically spanning half of the world. While Microsoft was selected as the strategic partner and played the overseeing role throughout the entire project, it was the ISCG team who dealt with all

Stanislav Vitecek Read More »