SOC (Security Operation Center)

soc

Security Operations Center (SOC) – co to jest?

Security Operations Center (SOC) to specjalistyczne centrum odpowiedzialne za ciągłe monitorowanie i analizę stanu bezpieczeństwa organizacji. Zespół SOC skupia się na wykrywaniu, analizowaniu i reagowaniu.

Kto potrzebuje SOC?

Każda organizacja, która pragnie chronić swoje aktywa cyfrowe i dane przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi, powinna rozważyć wdrożenie SOC. To nie tylko duże korporacje, ale także mniejsze firmy, które są coraz częściej celem ataków.

Zastosowanie SOC a wymagania NIS2

Dyrektywa NIS2 nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych. Implementacja SOC w organizacji może znacząco przyczynić się do spełnienia tych wymagań. Dzięki ciągłemu monitorowaniu, analizie i reagowaniu na potencjalne zagrożenia, SOC zapewnia organizacjom narzędzia i zasoby niezbędne do ochrony przed naruszeniami i zapewnienia zgodności z regulacjami.

 

Korzyści płynące z wprowadzenia Security Operation Center

Główna rola Security Operation Center to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych, a tym samym i całej organizacji. Odbywa się to w drodze nieustannej analizy i przetwarzania informacji biznesowych. Taka czujność systemu pozwala na niemal natychmiastową reakcję na incydenty związane z cyberatakami. Co więcej, ta reakcja jest jednocześnie skuteczna. To jednak dopiero początek korzyści, jakie płyną z wdrożenia Security Operation Center w organizacji.

Wzrost poziomu zaufania ze strony klientów

Nawet jedna sytuacja zagrożenia danych wrażliwych może skutkować utratą zaufania klienta, a w efekcie jego wycofaniem się ze współpracy. Konsumenci i partnerzy docenią zatem całodobowy system SOC i dzięki temu polecą firmę innym.

Efektywność pracy w firmie i brak przestojów

Atak cybernetyczny to sytuacja, w której uwaga wszystkich pracowników skupia się na jak najszybszym rozwiązaniu jednego problemu. Mogą na tym cierpieć pozostałe zadania będące wówczas w toku. Dzięki Security Operation Center bezpieczeństwo cybernetyczne jest zachowywane automatycznie i nie wymaga porzucenia reszty obowiązków przez zespół.

Szybsza i skuteczniejsza reakcja na zagrożenie

Obecność przestępcy w sieci organizacji może stawać się coraz groźniejsza z każdą minutą. W takiej sytuacji liczy się czas odparcia ataku. Security Operation Center pozwala skrócić czas reakcji nawet do kilku minut. Dzięki temu finansowe konsekwencje incydentu będą dla firmy zdecydowanie mniej odczuwalne.

Co wchodzi w zakres usług SOC?

Poszczególne elementy Security Operation Center dotyczą działania konkretnych narzędzi, które pomagają podtrzymywać w firmie bezpieczeństwo. W praktyce chodzi o takie czynności jak analiza, badanie i odpowiednie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Każdy z komponentów SOC spełnia specyficzną dla siebie funkcję.

  • Asset Directory pozwala na dostęp do urządzeń czy systemów funkcjonujących w środowisku informatycznym organizacji.
  • Security Information and Event Management umożliwia śledzenie i analizę zdarzeń na bieżąco.
  • Monitorowanie behawioralne to wsparcie specjalistów w określaniu punktu odniesienia w ramach uczenia maszynowego lub modelowania zachowań – te działania mają na celu identyfikowanie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem firmy.
  • Narzędzia chmurowe to usługi, które pozwalają zbierać i przechowywać dane z usług stron zewnętrznych i analizować je. Chodzi np. o takie witryny jak Google, iCloud, Facebook czy Amazon.
  • Technologie dezasemblera i debugowania to wsparcie w analizie celu zagrożenia, stopnia jego zaawansowania i możliwości neutralizowania.

W dobie niemal nieograniczonych możliwości cyberprzestępców Security Operation Center wydaje się podstawową inwestycją organizacji, nawet jeśli proces wdrożenia SOC jest długotrwały i dość kosztowny. Korzyści płynące z jego wprowadzenia w firmie są jednak nieocenione.

Usługi SOC świadczymy w oparciu m. in. o:

 

 

 

Ask a question