Monitoring infrastruktury IT

it_infrastructure_monitoring_scene

Monitoring infrastruktury IT

Przedsiębiorstwa z różnych branż chętnie korzystają z nowoczesnych technologii i narzędzi. Prawidłowo funkcjonujące środowisko IT to w takiej sytuacji podstawa. Dlatego jedną z podstawowych usług, jakie oferujemy naszym klientom, jest monitoring infrastruktury IT. Kontrola w tym obszarze pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości i zapobieganie im. To wpływa na efektywność firmy i zmniejszenie kosztów.

Czym jest monitorowanie infrastruktury IT?

Monitorowanie infrastruktury IT to analiza, nadzór i utrzymanie wydajności w obszarze systemów informatycznych firmy. Dzięki tym działaniom możliwe jest gromadzenie cennych informacji dotyczących:

  • funkcjonowania poszczególnych struktur IT,
  • działania wdrożonych systemów,
  • używanych w firmie aplikacji.

Monitoring systemu IT warto wdrożyć niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Dzięki temu jest możliwe wskazanie tych obszarów, które wymagają optymalizacji. Sam proces wpływa na efektywniejsze wykorzystanie zasobów IT. Monitoring systemów to także o wiele większe bezpieczeństwo danych, dokumentów i innych zasobów gromadzonych w firmie.

Monitorowanie infrastruktury IT dzieli się na reaktywne i proaktywne. Pierwszy rodzaj działania umożliwia szybkie wykrycie wszelkich awarii w bardzo krótkim czasie. Co ważne, możliwe jest również wskazanie źródła zaistniałej sytuacji, co wpływa na przywrócenie sprawności systemów. Monitorowanie proaktywne bazuje przede wszystkim na analizie zgromadzonych danych pochodzących z systemów. Na ich podstawie są wykonywane prognozy i symulacje, których celem jest wyeliminowanie podobnych zdarzeń mogących pojawić się w przyszłości.

Monitoring systemu IT  – zalety wdrożenia

Wdrożenie monitoringu systemów IT ma wiele zalet. Jest to m.in. możliwość ciągłego nadzorowania systemów i całej firmowej infrastruktury w czasie rzeczywistym. To pozwala także na przeglądanie i analizowanie gromadzonych logów systemowych. Udogodnieniem wynikającym z monitorowania systemów jest możliwość szybkiego reagowania na zagrożenie. Programy monitorujące po wykryciu anomalii mogą od razu poinformować administratora zarządzającego siecią o zaistniałej sytuacji.

W przypadku dużych firm ważny jest także monitoring infrastruktury IT i tego, w jaki sposób korzystają z niej pracownicy oraz jak wykorzystują sprzęt firmowy. Dzięki temu ryzyko powstania zagrożenia w obrębie naruszenia struktur sieciowych firmy spada, a dodatkowo wydajność pracy jest większa. W przypadku często wybieranego systemu pracy hybrydowej coraz częściej wdraża się możliwość kontroli pracowników podczas pracy zdalnej.

Monitoring infrastruktury w ISCG

W ISCG świadczymy usługi monitoringu infrastruktury IT  najwyższej jakości. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby wcześnie wykrywać wszelkiego rodzaju awarie oraz potencjalne miejsca ich wystąpienia. Dzięki temu klienci nie muszą tworzyć w strukturach swojej firmy specjalnego działu i ponosić z tego tytułu wysokich kosztów.