Monitoring i zarządzanie wydajnością

monitoring_performance_management_scene

Monitoring wydajności infrastruktury IT dostarcza niezbędnych informacji, które przyczyniają się do stworzenia niezawodnej sieci. To dzięki stałemu nadzorowi jest możliwe wykrycie różnego rodzaju problemów i awarii oraz różnych niebezpieczeństw. Profesjonalne zarządzanie infrastrukturą IT eliminuje także możliwość pojawienia się podobnych sytuacji awaryjnych w przyszłości. Naszym klientom proponujemy kompleksowe usługi wpływające na wydajność sieci i jej bezpieczeństwo.

Jakie zadanie ma monitoring wydajności infrastruktury IT?

Monitorowanie infrastruktury IT to czynności mające na celu obserwację środowiska informatycznego. Taka usługa sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa. Nawet niewielkie przedsiębiorstwa, które stawiają na wysoką jakość zabezpieczeń informatycznych, coraz częściej wybierają tego typu narzędzia. 

Monitoring środowiska informatycznego jest możliwy na  dwa sposoby:

  • reaktywny – identyfikacja awarii jest możliwa natychmiast po jej wystąpieniu, bardzo szybko jest lokalizowane także źródło problemu; plusem jest to, że system umożliwia automatyczne informowanie o anomaliach zarówno osoby odpowiedzialne za monitorowanie sieci, jak i wybrane przez administratora systemy;
  • proaktywny – jest to analiza danych dotyczących oprogramowania i prognozowanie możliwych zdarzeń w wybranych obszarach; dzięki tym działaniom możliwe jest eliminowanie zdarzeń niepożądanych, zanim będą miały miejsce.

Optymalizacja infrastruktury IT – najważniejsze zadania

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują monitoring infrastruktury IT, zdobywają przewagę konkurencyjną na rynku. Audyt wykonany przez specjalistów sprawia, że jest możliwa optymalizacja infrastruktury IT, która ma na celu usprawnienie działania poszczególnych komponentów w sieci. Cały proces jest złożony i zależnie od potrzeb organizacji obejmuje:

  • analizę wydajności infrastruktury informatycznej,
  • działania mające na celu poprawę w zakresie zarządzania zasobami firmy,
  • wykonanie niezbędnych aktualizacji,
  • konfigurację sieci.

System monitoringu infrastruktury IT w ISCG

W ISCG oferujemy kompleksowe usługi związane z monitoringiem infrastruktury IT oraz jej optymalizacją. Jest to m.in. zebranie niezbędnych informacji, dokładna analiza wyników oraz wprowadzenie koniecznych zmian. Każde z tych działań ma wpływ na poprawę wydajności firmy oraz pozwala wygenerować oszczędności. Dzięki nim możliwe jest nadzorowanie zasobów, planowanie aktualizacji dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Zmniejsza się ryzyko pojawienia się nieprawidłowości i wzrasta bezpieczeństwo zasobów.

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i strategii rozwoju firmy. Wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawia, że nasze działania są elastyczne. Ma to istotne znaczenie w dynamicznie zmieniającym się środowisku IT. Na każdym etapie oferujemy doradztwo i wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii. Cenimy zaufanie klientów, dlatego gwarancją jakości naszych usług są umowy SLA.