PAM / IAM

Czym jest system PAM?

System PAM (Privileged Access Management) to rozwiązanie technologiczne zaprojektowane do monitorowania i kontrolowania dostępu uprzywilejowanego do kluczowych zasobów w organizacji. Umożliwia on zarządzanie kontami o specjalnych uprawnieniach, takimi jak konta administratorów, i zapewnia, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do krytycznych systemów i danych.

Najważniejsze własności systemu PAM

   1. Kompleksowy monitoring: System PAM śledzi wszystkie działania użytkowników z dostępem uprzywilejowanym, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad tym, kto, kiedy i jak korzysta z kluczowych zasobów.

   1. Zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania: Wprowadzenie wielopoziomowych procesów uwierzytelniania, aby upewnić się, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych danych.

   1. Automatyczna rotacja haseł: System PAM automatycznie zmienia hasła do kont uprzywilejowanych w regularnych odstępach czasu, co znacznie utrudnia potencjalnym atakującym dostęp do systemów.

  Dlaczego warto wdrożyć system PAM?

    1. Zwiększenie bezpieczeństwa: Ograniczenie ryzyka naruszeń bezpieczeństwa poprzez monitorowanie i kontrolę dostępu uprzywilejowanego.

    1. Spełnienie wymogów regulacyjnych: Wiele branż ma surowe wymogi dotyczące zarządzania dostępem i bezpieczeństwem danych. System PAM pomaga w spełnieniu tych wymogów.
    2. Optymalizacja procesów: Automatyzacja wielu zadań związanych z zarządzaniem dostępem uprzywilejowanym, co prowadzi do zwiększenia efektywności i oszczędności czasu.

     Czym jest IAM?

     IAM (Identity Access Management) to system zarządzania cyklem życia tożsamości użytkowników korzystających z zasobów firmy oraz z uprawnień. Kontrola dotyczy zasobów znajdujących się w centrach danych, ale także w chmurach. W praktyce Identity & Access Management polega na uwierzytelnianiu użytkowników takich przestrzeni i otwieraniu im dostępu do sieci, usług czy aplikacji w danym środowisku.

     Zarządzanie tożsamością użytkowników pozwala administratorom systemu m.in. na:

     • weryfikację ich danych osobowych,
     • nadawanie dostępów,
     • śledzenie działań użytkowników,
     • generowanie raportów na ten temat,
     • egzekwowanie zasad w celu zapewniania zgodności.

     IAM stanowi doskonałe uzupełnienie dostępu uprzywilejowanego PAM. Zapewnia on całkowity nadzór administratora nad firmowym serwerem i wszelkimi operacjami, jakie na nim zachodzą.

      

     Najważniejsze informacje na temat IAM i PAM

      

     Dzięki Identity Access Management można szczelnie zabezpieczyć dane organizacji. Ten system znacznie ułatwia pracę specjalistów zarządzających w firmie dostępami. Co najważniejsze – pozwala wykonywać czynności sprawniej, szybciej i efektywniej w przeciwieństwie do ręcznego sterowania.

     Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród wielu różnych rozwiązań do zarządzania tożsamością czy dostępem uprzywilejowanym. Każde z narzędzi ma im pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu użytkowników uprzywilejowanych oraz poświadczeń. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w dużych organizacjach.

     Implementacja rozwiązań w ramach PAM pomaga znacznie uprościć ścieżkę przyznawania dostępów, nie wywołując przy tym żadnych luk czy podatności.


     Na czym polega zarządzanie tożsamością w firmie?


     Jak dokładnie działa
     Identity & Access Management? Praca z tym systemem to przede wszystkim kategoryzacja użytkowników zgodnie ze zdefiniowanymi klasami. Zgodnie z tym kluczem dany pracownik otrzyma stosowne uprawnienia i dostęp do konkretnych obszarów informatycznych firmy.

     Dostęp uprzywilejowany PAM to bardzo praktyczne rozwiązanie w dużych organizacjach, gdzie nie każde pole działalności firmy przenika się z innymi. Przykładowo pracownik z działu sprzedaży niekoniecznie musi mieć dostęp do danych personalnych współpracowników. System zarządzania tożsamością pozwala kreować różne stopnie kategorii. Dobrze zbudowany system może okazać się przydatny w zarządzaniu kadrą, np. w związku z awansami.

     Zautomatyzowany system bezpieczeństwa dostępu to już niemal standard, który sprawdza się obecnie w każdym modelu biznesowym.

     Wdrożenia realizujemy z poniższymi partnerami: