HORYZONTY

 

IT dzisiaj? Informatyczna podstawa. Procesów. Firm. Organizacji. Produkcji. Zarządzania. Usług. IT jutro? Niedostrzegalna zasada świata. Warunek funkcjonowania wszystkiego. Podstawa codziennego życia. Nas wszystkich. Ludzi. Tam zmierzamy.

Semantic web.

 

Przetwarzanie informacji. Przez maszyny. I programy. Zasoby Informacyjne. Określane. Przez. Ontologię. OWL. RDF. RDFSchema.

Grid

 

Przetwarzanie sieciowe. Integracja. I zarządzanie. Zasobami z różnych. Dowolnych. Domen. Prosty. Megawydajny. Wirtualny. Komputer. Stworzony. Z połączeń. Niejednorodnych systemów. Współdzielących. Nieograniczone zasoby.

IoT. IoE.

 

Internet rzeczy. Internet wszystkiego. Przedmioty. Ludzie. Obiekty. Procesy. Gromadzące. Przetwarzające. Wymieniające. Wszelkie. Dane.