Aplikacje

 

Gotowe. Autorskie. Produkty. Aplikacje. Systemy. Rozwiązania sieciowe. Usprawnienia. Wdrożenia. Integracje. Stworzone. Z doświadczeń. Na styku. Informatyki. I biznesu.

SprawObieg

SprawObieg

Przedsiębiorstwa. Usprawnienie. Porządkowanie. Wspomaganie. Obieg dokumentów. Podział pracy w zespołach.

Indeksus

Indeksus

Firmy produkcyjne. Grupy kapitałowe. Zarządzanie. Indeksy materiałowe i usługowe.

eBudżet

eBudżet

Firmy. Organizacje. Kontrola. Zarządzanie. Plany budżetowe. Produkcja. Kadry. Sprzedaż. Marketing. Finanse.

RiskAnalyzer

RiskAnalyzer

Organizacje. Kontrola bezpieczeństwa. Systemy informatyczne. Diagnozy systemów. Ograniczanie ryzyk. Zapobieganie przerwom.

Wnioskomat

Wnioskomat

Urzędy. Administracja. Usprawnienie. Wyszukiwanie. Informacje. Zapytania. Wnioski. Dokumenty. Uzupełnienia. Procedury. Relacje obywatel-urząd.

Polityka silnych haseł

Polityka silnych haseł

Firmy. Urzędy. Instytucje. Poprawa bezpieczeństwa. Dane wrażliwe. Ochrona.

e-TCS

e-TCS

Przemysł. Firmy produkcyjne. Konfiguracja. Uruchamianie. Pełne środowiska IT. Wyselekcjonowane dane produkcyjne. Środowiska testowe.

eFaktury

eFaktury

Organizacje. Księgowość. Usprawnienie. Obieg faktur. Opis. Rozliczanie. Weryfikacja. Zatwierdzanie.

eObiegówka

eObiegówka

Firmy. Organizacje. Kadry. HR. Administracja. Zarządzanie. Usprawnienie. Sprawy pracownicze. Obieg dokumentów.

eUrlopy

eUrlopy

Firmy. Organizacje. Kadry. HR. Administracja.Zarządzanie. Planowanie. Automatyzacja. Obieg dokumentów. Urlopy. Delegacje.

eDoc

eDoc

Organizacje. Przepływ. Zarządzanie. Kontrola.Dokumenty. Archiwizacja.

Książka adresowa

Książka adresowa

Organizacje. Firmy. Urzędy. Administracja. Tworzenie. Agregacja. Katalogowanie. Wewnętrzna książka telefoniczna. Adresy. Informacja.

e-VIS

e-VIS

Marketing. Firmy. Zarządzanie. Kontrola. Katalogowanie.
Repozytorium ksiąg. Dokumenty. Identyfikacja wizualna marki.
Znaki. Fonty. Formaty.

Usługi

 

Hi-end IT. Projekty indywidualne. Zamówienia. Systemy. Środowiska. Infrastruktury. Analizy. Strategie. Planowanie. Utrzymanie. Rozwój. Audyty. Migracje. Rozbudowy. Dostawy. Wdrożenia. Wirtualizacje. Każdy poziom. Każdy zakres. Każda dziedzina.

Plany strategiczne

Plany strategiczne

Określanie. Celów. Potrzeb. Inwentaryzacja. Plan. Projekt. Wyceny. Rekomendacje technologiczne. Nadzór inwestorski. Techniczny. Zarządzanie ryzykiem. Bezpieczeństwem. Weryfikacje. Optymalizacje.

Realizacja projektów IT

Realizacja projektów IT

Projekt. Wdrożenie. Utrzymanie. Rozwój.Kompletność.

Migracja środowisk IT

Migracja środowisk IT

Systemy pocztowe. Usługi katalogowe. Migracje. Konsolidacje.

Utrzymanie i serwis

Utrzymanie i serwis

Nieprzerwany nadzór. Centrum kompetencji.Wsparcie aplikacji. Systemów. 365. 24. 7.

Rozbudowa systemów

Rozbudowa systemów

Zwiększanie pojemności. Projekty modułów dodatkowych. Dodawanie. Rozszerzanie. Modyfikacje interfejsów. Integracja z internetem. Zwiększanie wydajności.

Akceleracja aplikacji

Akceleracja aplikacji

Rozwiązania własne. Rozszerzone. Zwiększanie ruchu do aplikacji. Konsolidacja. Przetwarzanie w chmurze. Odzyskiwanie danych.

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

Doświadczenie. Kompetencje. Certyfikaty. Testy penetracyjne. Czarna skrzynka. Testy konfiguracji elementów. Wydajności. Analiza ciągłości działania. Analiza infrastruktury hardware.

Dostawy i wdrożenia

Dostawy i wdrożenia

Systemy. Zunifikowanej komunikacji. Pracy grupowej. Dostępu do usług. Rozliczania. Zarządzania infrastrukturą IT i gwarancjami SLA. Zarządzania projektami. Enterprise Resources Planning. Business Intelligence. Bezpieczeństwa. Silnego uwierzytelnienia. Zarządzania tożsamością. Zarządzania projektami EPM. Wirtualizacja stacji roboczych i aplikacji. Portale intranetowe. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Aplikacje biznesowe. Skalowalne systemy pocztowe.

Systemy komunikacji

Systemy komunikacji

Skype for business. Zunifikowana komunikacja. Audio/Video. Wirtualne konferencje. Współdzielenie pulpitów i aplikacji. Kontrola dostępu. Integracja z infrastrukturą telco.

BCP. Business Continuity Planning

BCP. Business Continuity Planning

Inwentaryzacja zasobów. Grup zasobów. Wykaz zasobów krytycznych oraz karty serwerów. Ryzyko przerwania realizacji krytycznych działań. Hierarchia zagrożeń. Organizacja zarządzania ciągłością działania. Strategia utrzymania dostępności funkcjonalności zasobów krytycznych. Strategia komunikacji. Dokumentacja.

Wirtualizacje

Wirtualizacje

Rozwiązania VMware. Zwiększanie wydajności. Aplikacji. Infrastruktur tradycyjnych. Centralizacja zarządzania. Automatyzacja. Wirtualizacja desktopów. Eliminacja przerw. Zwiększenie ciągłości. Automatyzacja i akceleracja wznowień pracy. Uniwersalizacja interfejsów.

Partnerzy. Technologie

 

Współpraca. Partnerstwo. Wyłącznie. Z najlepszymi. Sprawdzonymi. Renomowanymi. Certyfikowanymi. Ikonami. Zaawansowanego. Światowego IT.

Microsoft Windows Server. Microsoft Dynamics ERP. Microsoft Dynamics CRM. Microsoft SQL Server. Microsoft Visual Studio. Microsoft BizTalk Server. Microsoft SharePoint. Microsoft Skype for Business. Microsoft Office365. Microsoft Exchange Server. Microsoft System Center Configuration Manager. Microsoft System Center Operations Manager. Microsoft System Center Service Manager. Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

MobileIron Core. MobileIron Sentry. MobileIron
Content Security Service. MobileIron Client.
Apps@Work. Docs@Work. Web@Work.
Help@Work. DataView. MobileIron AppConnect.

Domino Monitoring. Log File Monitoring. Oracle Monitoring. SAP Monitoring. zLinux Monitoring. DB2 Database Monitoring. BlackBerry 5 Monitoring. BlackBerry 10 Monitoring.

Ping Management Pack. Oracle Intelligent Management Pack. Blackberry Intelligent Management Pack. Capacity Intelligent Management Pack. Network Intelligent Management Pack SWIFT Intelligent Management Pack . NetApp Intelligent Management Pack Cloverleaf® Intelligent Management Packr.

VMware vSphere. VMware vSphere Storage
Appliance. VMware View. VMware vCenter Operations. VMware vCenter Protect. VMware vSphere. VMware vSphere Storage Appliance. VMware vCenter Site Recovery Manager. VMware Zimbra.

GFI WebMonitor. GFI LanGuard. GFI
EventsManager. GFI EndPointSecurity. GFI NetworkServer Monitor. GFI MailArchiver. GFI
MailEssentials. GFI FaxMaker. GFI MAXMailProtection.

LoadMaster LM Exchange. LoadMaster VLM
Exchange. Serie LoadMaster 2200 , 2600 , 3600 , 5500. GEO LoadMaster. LoadMaster DR. Virtual LoadMaster DR. Virtual GEO LoadMaster dla VMware. Virtual LoadMaster.

Grupa dodatków rozszerzających możliwości platformy portalowej SharePoint. Nintex Workflow Workgroup. Nintex Workflow Standard. Nintex Workflow Enterprise. Nintex Forms.

Exchange-toExchange Migration Software. Notes-to-Exchange Migration Software. Active Directory Migration Software. Windows Serwer Migration Software. SMART Directory Sync. CMT for Domains. CMT for Notes.

Systemy automatyzacji procesów aktualizacji. Vulnerability Management. Security Patching. Free PC Security.

SafeNet Hardware Security Modules, SafeNet KeySecure, SafeNet Crypto Command Center, Secure Migration to the Cloud and Virtual Data Centers, Secure Encryption for Sensitive Data in the Cloud, Authentication-as-a-Service, Authentication Management Platforms, OTP Authenticators, Software and Mobile Authenticators, Smart Cards, Smart Card Readers, USB PKI Tokens, Out-of-Band Authentication, Pattern-Based Authentication, SafeNet Data-at-Rest Encryption Solutions, SafeNet Data-in-Motion Solutions