Support Services 24/7 (Wsparcie Techniczne 24/7)

software_deployment_scene

Support Services 24/7

Nowoczesne rozwiązania IT to coraz częstszy wybór stale rozwijających się przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Zaawansowane technologie nie są doskonałe. Podczas ich wykorzystania może dochodzić więc do różnego rodzaju awarii, które wpływają na pracę firmy i jej efektywność. Nasze wsparcie techniczne dla klientów polega na rozwiązywaniu wszelkich problemów z infrastrukturą IT. W ISCG działamy jako pierwsza linia wsparcia informatycznego, eliminując utrudnienia.

Service Desk oraz Help Desk IT 24 /7

Pomoc techniczna IT, którą świadczymy naszym klientom, najczęściej odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest nasz IT Help Desk, a drugą Service Desk. Co to dokładnie jest? Bardzo często oba pojęcia są używane naprzemiennie, jednak w praktyce obie usługi różnią się od siebie. 

IT Help Desk to pierwsza linia pomocy, która została stworzona dla klientów z problemami o niskim poziomie skomplikowania. Help Desk to seria gotowych odpowiedzi i rozwiązań prostych zagadnień, dzięki którym klient może samodzielnie je rozwiązać. W przypadku poważniejszych problemów istnieje jednak możliwość połączenia się ze specjalistą w Help Desk, który pomoże w rozwiązaniu sprawy.

Support 24/7 świadczony przez Service Desk to pomoc specjalistów, którzy niezależnie od dnia tygodnia i godziny pomagają w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów. Jest to również baza zgromadzonych incydentów oraz ich rozwiązań. Umożliwia ona zapobieganie podobnym awariom w przyszłości i pozwala na skrupulatną analizę konkretnych przypadków. Zbadanie powstających problemów często ma wpływ na naprawę lub wyeliminowanie wadliwego obszaru infrastruktury IT. Dzięki temu w przyszłości nie generuje on błędów.

Cechy wsparcia technicznego w ISCG

  • Ciągła dostępność: Bez względu na godzinę, wsparcie techniczne jest dostępne dla klientów, co jest kluczowe zwłaszcza dla firm działających globalnie lub operujących w różnych strefach czasowych.
  • Szybka reakcja: Gwarantuje szybką odpowiedź na awarie, pytania lub problemy techniczne, minimalizując czas przestoju.
  • Zespoły rotacyjne: Wsparcie 24/7 zazwyczaj działa dzięki zespołom pracującym na zmiany, aby zapewnić ciągłość wsparcia przez całą dobę.
  • Priorytetowe zgłaszanie: W sytuacjach krytycznych lub awaryjnych, wsparcie 24/7 może mieć priorytet w obsłudze problemów.

Wsparcie techniczne – korzyści dla klienta

W ISCG świadczymy usługi wsparcia dla klientów na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści wyróżniają się ogromną wiedzą, a także wieloletnim doświadczeniem. Są do ciągłej dyspozycji, a do ich zadań należy m.in.:

  • przyjmowanie zgłoszeń niezależnie od dnia czy godziny,
  • diagnoza problematycznych obszarów,
  • pomoc techniczna w zakresie infrastruktury IT, 
  • doradztwo i rozwiązywanie problemów, 
  • aktualizacje systemów i oprogramowania,
  • analiza spraw i eliminowanie podobnych przypadków w przyszłości.

Dzięki wsparciu technicznemu naszych specjalistów pracownicy przedsiębiorstwa mogą skupiać się na realizacji swoich bieżących zadań. Pomoc techniczna IT, jaką oferujemy, eliminuje także brak ciągłości w pracy firmy, co generuje wysokie koszty dodatkowe. Dostępność 24/7 pozwala natomiast na obsługę klienta niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajduje. Help Desk IT 24/7 to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie dla klientów, którzy cenią sobie ciągłość operacyjną, szybką reakcję na problemy i zmieniające się warunki pracy. Natychmiastowe usuwanie awarii czy niezgodności związanych z infrastrukturą IT wpływa nie tylko na efektywność i oszczędność przedsiębiorstwa. Jest to ważny element strategii pozwalający utrzymać przewagę rynkową.

Ask a question