Managed Services (Usługi Zarządzane)

/*! elementor – v3.18.0 – 08-12-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} managed_services_scene

Czym są usługi zarządzane?

Usługi zarządzane (managed services) obejmują outsourcowanie określonych zadań lub procesów związanych z infrastrukturą IT lub systemami, gdzie dostawca usług (MSP – Managed Service Provider) jest odpowiedzialny za zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie tych systemów.

Managed Services

Managing Services, czyli usługi zarządzania, to doskonały wybór dla tych przedsiębiorstw, które chcą skoncentrować się na najważniejszych aspektach biznesu i przekazać część zadań podmiotom zewnętrznym. Outsourcing może dotyczyć kwestii monitorowania i zarządzania sieciami lub całej infrastruktury IT. W ISCG oferujemy usługi dopasowane do potrzeb firmy, dbając o efektywność działań oraz bezpieczeństwo zasobów powierzonych naszym specjalistom.

Gdzie sprawdzą się IT Managed Services?

IT Managing Services to usługa dla firm, które w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii chcą skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach bez konieczności ciągłego monitorowania zmian informatycznych. Usługi typu Managing Services zapewniają kompleksową obsługę IT bez konieczności tworzenia odrębnego działu w strukturach firmy. To rozwiązuje nie tylko problem braków kadrowych, ale i wpływa na generowane przez firmę oszczędności. Jednocześnie możliwe jest stałe dopasowywanie biznesu do wymagań rynkowych i podnoszenie efektywności pracy, niezależnie od branży, w jakiej działa organizacja.

Usługi zarządzania w branży IT, w przeciwieństwie do outsourcingu w ramach finansów czy HR, są bardziej zaawansowane. Zewnętrznym jednostkom powierza się bowiem nie tylko wybrane obszary, ale całe procesy działań. W ramach IT Managed Services przedsiębiorstwa mogą zlecać opiekę nad systemami operacyjnymi i zarządzanie bazami danych.

Jakie zalety ma IT Managed Services?

Managed Services to przede wszystkim wysoka jakość świadczonych usług przez zewnętrznego operatora i znacznie niższe koszty obsługi wybranych procesów. Ponadto dzięki zleceniu zarządzania zewnętrznemu podmiotowi, przedsiębiorstwo nie musi zatrudniać specjalistów w dziedzinie IT. Inne korzyści to m.in.:

  • stałe monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą (zarządzanie sieciami, aktualizacje, backupy danych),
  • opieka nad oprogramowaniem i aplikacjami,
  • przewidywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim staną się krytyczne,
  • skalowalność i dopasowanie usług do zmieniających się potrzeb firmy.

Jak przebiega wdrożenie IT Managed Services w ISCG?

Podstawą w przypadku usługi IT Managed Services jest analiza potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji konieczna jest identyfikacja obszarów, które zostaną objęte usługami zarządzanymi przez ISCG. Po uzgodnieniu zakresu współpracy ważne jest podpisanie umowy SLA (Service Level Agreement). Jest ona gwarancją wysokiej jakości usług, które świadczy nasza firma.

Zależnie od ustalonego zakresu usług nasi specjaliści z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi monitorują i zarządzają infrastrukturą klienta, jaka została im powierzona. Prowadzą różnego rodzaju analizy i lokalizują miejsca, które mogą stwarzać potencjalne problemy lub zagrożenia dla firmy. Wdrażają także odpowiednie procedury mające na celu rozwiązanie problematycznych kwestii, zanim negatywnie wpłyną na funkcjonowanie firmy. Wiedza i wieloletnie doświadczenie gwarantuje zadowolenie organizacji zlecających usługi IT Managed Services.

Ask a question