Bezpieczeństwo aplikacji webowych ma znaczenie dla funkcjonalności witryny, ale także dla ochrony przechowywanych na niej danych. Ze względu na powszechność ataków cybernetycznych warto wdrożyć WAB (Web Application Firewall), aby aplikacja działała bez zarzutu, a jej użytkownicy czuli się bezpiecznie.

Czym jest WAF i jak działa?

Web App Firewall jest systemem bezpieczeństwa, który ma na celu ochronę zasobów sieci. Odbywa się to w drodze nieustannego nadzoru i filtrowania ruchu HTTP między daną aplikacją a internetem. Choć zakres takiej ochrony web jest ograniczony, to nie można mieć zarzutów pod kątem jej skuteczności. W WAF warto zainwestować zwłaszcza w celu obrony przed atakami typu Directory Traversal, SQL Injection czy Command Injection.

Ochrona aplikacji web to swego rodzaju zapora – tarcza, która dzięki zdefiniowanym regułom zabezpiecza podatności i luki w systemie ochrony aplikacji. Co ważne, sterowanie WAF jest intuicyjne i do pewnego stopnia zautomatyzowane. Można nim zarządzać w miarę pojawiających się potrzeb.

Rodzaje Web Application Firewalli – który wybrać?

Ochronę aplikacji tą metodą można zastosować za pomocą kilku metod.

Network-based WAF

W tym przypadku ochronę web aplikacji wprowadza się na własnym sprzęcie. System jest zainstalowany w środowisku lokalnym, dzięki czemu nie ma ryzyka opóźnienia reakcji. Koniecznie są wówczas jednak odpowiednio duże przestrzenie do przechowywania danych.

Host-based WAF

To aplikacje współpracujące z serwerem hostującym. Do działania WAF są wykorzystywane zasoby lokalne serwera. Metoda ta pozwala na największą elastyczność w zakresie dostosowywania systemu do własnych potrzeb.

Cloud-based WAF

Ochronę aplikacji można wdrożyć także metodą chmurową. Jest to najtańsze rozwiązanie, a zainstalowanie systemu polega na zmianie wpisu w DNS i przekierowaniu ruchu na wybraną lokalizację.

Korzyści z wdrożenia ochrony WAF

Bezpieczeństwo aplikacji webowych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. WAF umożliwia monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym i reagowanie na podejrzane incydenty niemal natychmiast. Szybka reakcja na atak cybernetyczny zmniejsza potencjalne zastoje i ryzyko kradzieży danych strategicznych dla firmy.

Każdy podmiot, który chce utrzymać wydajność swojej aplikacji na wysokim poziomie, a także chronić system przed awarią, powinien kompleksowo wdrożyć WAF. Zwiększa on także ochronę przed wyciekiem danych osobowych, który mógłby obniżać wiarygodność aplikacji i zawężać grono klientów czy partnerów biznesowych.

Ask a question