OTO CHMURA

 

Oto chmura. Świat. Gdzie złożoność infrastruktur IT. Systemów. Programów. Aplikacji. Zmienia się. W prostotę usługi.

Nieograniczona przestrzeń. Wypełniona możliwościami. Zamiany CAPEX na OPEX. Optymalizacji. Wzrostu. Kreowania wartości firm. I organizacji. Zwiększania rentowności. Redukcji kosztów.

Wirtualna infrastruktura. Pozbawiona wad. Złożoności. Komplikacji. Obsługi. Kosztów zakupu. Licencji. Serwisu. Uaktualnień. Niedostatecznych lub nadmiernych mocy. Czasochłonnych wdrożeń. Rozruchu. Starzenie się. Nieadekwatność.

IT pobierane a nie posiadane. Skalowalne. Dostępne. Mierzalne. Przewidywalne kosztowo. Innowacyjne. Wydajne. Łatwe wdrożeniowo. Bezobsługowe.

Określane pule zasobów obliczeniowych. Sieci. Serwerów. Pamięci masowych. Aplikacji. Zabezpieczeń. Usług. Dostępnych na życzenie. Odpowiednio alokowane. Zwalniane. Przydzielane. Zwiększane lub zmniejszane.

 

OTO CHMURA.

 

Witamy.

Chmura prywatna

 

Określane pule zasobów obliczeniowych. Sieci. Serwerów. Pamięci masowych. Aplikacji. Zabezpieczeń. Usług. Dostępnych na życzenie. Odpowiednio alokowane. Zwalniane. Przydzielane. Zwiększane lub zmniejszane. Oto chmura. Witamy.

Chmura publiczna

 

Zewnętrzna. Dowolnie udostępniana. Wirtualna. Infrastruktura IT. Już istniejąca. Zarządzana. Zabezpieczana. Przez. Usługodawcę. Dowolnie skalowana. Bezinwestycyjna. Opłacana abonamentowo. Lub. Za. Określone. Użycie.

Chmura hybrydowa

 

Połączenie. Wirtualnych zasobów własnych. Z publicznymi. Określona. Własna. Wirtualna. Infrastruktura. Uzupełniana. Okazjonalnie. Nieograniczonymi. Zasobami. Infrastruktur publicznych. Koszty stałe. Plus. Opłaty. Za. Określone. Użycie.

SaaS

 

Oprogramowanie jako usługa.

Wymagane całościowe oprogramowanie. Lub. Jedynie. Wybrane funkcje. Bezproblemowo. Bezobsługowo. Upgrade. Integracje. Skalowanie. Konfiguracje. Dostarczane w postaci usługi.

IaaS

 

Infrastruktura jako usługa.

Sprzęt. Oprogramowanie. Serwis. Kompletne. Zintegrowane. Dynamicznie skalowane. Wirtualizacja pulpitu. Automatyzacja działań. Bezobsługowość. Beznakładowość inwestycyjna. Plug and play. Dostarczane w formie usługi.

PaaS

 

Platforma jako usługa.

Wynajem. Kompletnych środowisk. Kompletnych
rozwiązań. Ułatwienia. Przemieszczanie aplikacji. Redukcja kosztów zakupowych i upgradów. Możliwość rozwijania aplikacji własnych. Rozwijanie. Testowanie. Dyslokacja. Zarządzanie. Hostowanie. Dostarczane w formie usługi.

SECaaS

 

Zabezpieczenia jako serwis.

Najwyższy stopień zabezpieczeń. Zintegrowany. Monitoring zagrożeń. Istniejących. Powstających. Monitoring logowań. Monitoring anty wirusowy. Kontrole dostępu. Dostarczane w formie usługi.