Webinar: Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa o pracy zdalnej

 

Weź udział w panelu dyskusyjnym na temat trzech głównych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i wydajnością pracowników zdalnych w 2020 roku. W ciągu niecałej godziny skorzystasz z kilkudziesięcioletniego doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa ekspertów Thycotic. Upewnij się, że nie przeoczysz potencjalnego zagrożenia i przygotujesz swój biznes na efektywny rok 😉 

 

Oto, czego dowiesz się podczas webinaru:

 • Dlaczego teraz jest najodpowiedniejszy czas na wdrożenie bezpieczeństwa dla pracowników zdalnych.
 • Jak zapewnić zdalny dostęp do wrażliwych aplikacji, baz danych i systemów, w bezpieczny sposób.
 • Jak zapobiec udostępnianiu haseł, gdy zespoły są pod presją pracy na nowe sposoby.
 • Dlaczego złożoność konfiguracji zdalnych sesji często prowadzi do skrótów bezpieczeństwa.
Kiedy: 30 kwietnia godz. 11:00

 

Webinar będzie poprowadzony w języku angielskim.

 

Joseph Carson, Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i doradztwa CISO, Thycotic

Joseph Carson jest laureatem nagrody Infosec z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Jest autorem nagród PAM for Dummies, Least Privilege Cybersecurity for Dummies oraz Service Account Security for Dummies.

Joseph jest aktywnym członkiem społeczności cybernetycznej i często przemawia na globalnych konferencjach. Jest również doradcą rządów i krytycznej infrastruktury, przemysłu finansowego i morskiego.

 

Scott Shields, Inżynier sprzedaży, Thycotic

Scott Shields jest doświadczonym inżynierem ds. bezpieczeństwa, który pomaga firmom zrozumieć znaczenie zarządzania uprzywilejowanym dostępem.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w wielu projektach korporacyjnych, Scott rozumie, jak ważna jest równowaga pomiędzy bezpieczeństwem, zgodnością z przepisami i wydajnością oraz jak może pomóc odpowiednia technologia i wiedza specjalistyczna.

 

Zapraszamy do zapisów:

 

   

  ***

  Join us for a panel-style discussion on the three main challenges of keeping your remote workforce secure and productive in 2020. In under an hour, you’ll get the advantage of decades of experience in privileged access and cybersecurity. So you can be certain you’re not overlooking a potential danger – and preparing your business for an effective year 😉

  Here’s what you’ll learn during the webinar:

  • Why now is the most essential time to implement security for remote workers
  • How to grant remote access to sensitive applications, databases and systems, safely
  • How to prevent password sharing when your teams is under pressure to work in new ways
  • Why the complexity of configuring remote sessions often leads to security short cuts
  When: Thursday, 30th of April, 2020 | Time 11:00 am CEST 

   

  Meet the Speakers:
  Joseph Carson, Chief Security Scientist & Advisory CISO, Thycotic 

  Joseph Carson is an infosec award winner with 25+ years of experience in enterprise security. He’s the author of PAM for Dummies, Least Privilege Cybersecurity for Dummies and Service Account Security for Dummies. Joseph is an active member of the cyber community and speaks at global conferences. He’s also an adviser to governments and critical infrastructure, financial and maritime industries.

   

  Scott Shields, Sales Engineer, Thycotic 

  Scott Shields is an experienced security engineer who helps businesses understand the importance of Privileged Access Management. With experience from across the industry on numerous enterprise projects, Scott understands the ongoing balance between security, compliance and productivity – and how the right technology and expertise can help.

  Register now!