Configuration Manager –niestandardowe właściwości urządzeń

Imagine_a_futuristic_configuration_manager_interfa

Urządzenia (komputery) zarządzane za pomocą oprogramowania Configuration Manager-a mogą mieć właściwości, które przydałyby się administratorom. Gdy chodzi o właściwości techniczne, możliwe do pozyskania z samego zarządzanego systemu, to usługa inwentaryzacji sprzętowej od dawna służy do ich pozyskiwania i przechowywania. Jednak czasem istotne są właściwości, których nie da się uzyskać z systemu operacyjnego, szczególnie, gdy nie mają charakteru technicznego. Może to być numer inwentarzowy, symbol dokumentu zakupu, przydział organizacyjny (jednostka organizacyjna). W takich przypadkach można wykorzystać mechanizm niestandardowych właściwości urządzeń zarządzanych. Oto przykład właściwości systemu klienckiego z zadeklarowaną z poziomu konsoli[1] właściwością niestandardową:

1

Gdy chcemy dodać do właściwości urządzenia nową właściwość nie ma podglądu, czy listy już zdefiniowanych właściwości.

2

Jednak okazuje się, że w przypadku wpisania kolejny raz tej samej nazwy właściwości, wykorzystywana jest właściwość już wcześniej zdefiniowana w tabeli DeviceExtensionRegistration:

3

Wartości nadane niestandardowej właściwości urządzenia trafiają do tabeli DeviceExtensionData.

4

Oczywiście system broni się przed powtórnym użyciem tej samej nazwy właściwości dla tego samego urządzenia pokazując błąd:

5

Do tworzenia raportów nadaje się widok wykorzystujący powyższe tabele:

6

Widok podaje identyfikator urządzenia (ResourceID), nazwę właściwości (PropertyName) oraz wartość (PropertyValue).

 

Wydaje się, że dodawanie właściwości powinno przebiegać w sposób zautomatyzowany, by nie pozwolić na popełnianie błędów przez ludzi. Wystąpienie błędu literowego powoduje zdefiniowanie nowej zmiennej (właściwości z osobnym identyfikatorem) i późniejsza edycja odnosi się wyłącznie do wartości, a nie nazwy właściwości:

8

Po wpisaniu innej nazwy właściwości definiujemy następny rekord w tabeli:

9

Z tego względu lepiej nie doprowadzać do ręcznego wpisywania danych, lecz polegać na rozwiązaniach automatycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *