Charakterystyka czynnościowa OSD – jak sprawdzić liczbę zakończonych procesów OSD w ciągu godziny?

 

Jedną z typowych funkcjonalności Configuration Manager-a jest instalacja systemów operacyjnych, często oznaczana skrótem OSD (Operating Systems Deployment). Funkcjonalność ta realizowana jest z pomocą sekwencji zadań (Task Sequences), korzystających z tzw. Boot Image, co pozwala zidentyfikować w wykorzystywanych zasobach Task Sequence właśnie takie zasoby (oznaczane liczbą 257, jako typ pakietu).

 

Monitorując działanie OSD zwykle skupiamy się na statystykach dotyczących pojedynczego procesu (pojedynczej sekwencji). Tymczasem dla oceny natężenia procesu instalacji stacji wygodniej nam rozpatrywać łącznie różne sekwencje oraz określać ich ostateczny wynik: sukces lub niepowodzenie. Takie informacje można pozyskać z bazy danych SQL, korzystając z zapytania, które po lekkiej modyfikacji może nie tylko określić liczbę rozpoczętych instalacji w ciągu godziny, ale także zakończonych pomyślnie lub z błędem.

 

Zapytanie SQL określające liczbę rozpoczętych OSD w ciągu godziny:

 

 

W przypadku, gdy zależy nam na uzyskaniu wskaźnika udanych instalacji na godzinę, możemy posłużyć się zapytaniem:

 

 

Wreszcie zakończone niepomyślnie procesy OSD na godzinę:

 

 

Oczywiście z poziomu SQL, czy nawet serwisów raportowych SQL otrzymamy wartości chwilowe, co dla porównań, czy dalszej analizy nie jest wystraczające. Można skorzystać z tych zapytań konstruując reguły zbierające wydajność (Performance Collection Rules) w obrębie Operations Manager-a i w ten sposób uzyskać dane porównawcze. Umożliwia to później wskazanie typowych zwyczajów w instalacji (przykładowo ulubione pory dnia), kiedy to liczba podejmowanych instalacji jest największa, a nawet wskazać „pechowy dla instalacji dzień miesiąca” i nie przypuszczam, aby był to słynny piątek 13-go 😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *