Niespodzianki przy kasowaniu kolekcji Configuration Manager’a

Każdy, kto dysponując odpowiednimi uprawnieniami próbował bezskutecznie skasować kolekcję w konsoli Configuration Manager’a (albo posługując się poleceniami PowerShell-a) musiał przeżyć niemałe zdziwienie. Nie zawsze bowiem pracując w obrębie konsoli otrzymujemy komunikat poprzedzający skuteczne skasowanie kolekcji:

 

 

Znany komunikat pokazywany przed skasowaniem kolekcji może ostatecznie nie prowadzić do celu. Poniżej komunikat pokazywany, gdy w poleceniu Remove-CMCollection nie będzie opcji –Force:

 

 

 

Szczególnie dziwnie zachowuje się w takim „przypadku niemożności” polecenie PowerShell, które pokazuje błędy z opisem:

 

Description = „Unable to update collection due to SQL error.”

 

 

Jakie są warunki, aby mając dostateczne uprawnienia nie mieć możliwości skasowania kolekcji? Można zaryzykować hipotezę, że to odwołania do innych obiektów powodują takie zjawisko. Aby to sprawdzić przygotowano szereg kolekcji z różnego rodzaju odwołaniami obiektów.

 

 

Testując kasowanie kolekcji uzyskano następujące wyniki:

Jak więc widać, kasowanie kolekcji jest uniemożliwione, gdy odwołania do danej kolekcji występują w innych obiektach, które bez tego utraciłyby swój sens. Przykładowo „Deployment” aplikacji, ale także sekwencji zadań czy programu należącego do pakietu dystrybucyjnego, nie ma sensu bez kolekcji (nie dałby się utworzyć bez wskazania kolekcji!).

 

Nie wstrzymują kasowania przypadki, gdy inne obiekty są przywoływane w danej kolekcji (np. reguły przynależności, okna serwisowe, zmienne, harmonogram odświeżania).