ISCG liderem Clutch w obszarze usług IT dla biznesu

 

ISCG liderem Clutch w obszarze usług IT dla biznesu!

 

Można wiele osiągnąć w ciągu 15 lat. Louis Braille, gdy miał 15 lat wynalazł system czytania alfabetu Braille’a, a Bobby Fisher, w tym samym wieku został mistrzem szachów.

 

My w ISCG spędziliśmy ostatnie 15 lat budując reputację solidnego integratora i dostawcy usług, realizując przeszło 1000 projektów dla ponad 600 zadowolonych klientów na rynku polskim i zagranicznym oraz budując zespół ponad 40 ekspertów IT na całym świecie.

 

Praca się opłaciła: dokładnie w 15 rocznicę powstania naszej firmy otrzymujemy tytuł lidera branży od Clutch! Miejsce w gronie najlepszych dostawców usług IT dla biznesu w Europie Wschodniej zdobyliśmy dzięki kompleksowemu wsparciu naszych klientów i ich pochlebnym opiniom.

Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia!

 

Clutch.co jest platformą oceny usług B2B, na której znajdują się szczegółowe, niezależnie zweryfikowane recenzje dostawców usług takich jak my, w różnych liniach usługowych. Od momentu dołączenia do platformy, szybko znaleźliśmy się w gronie najlepszych w branży IT

z ogólną oceną 4,7 gwiazdek.

 

 

W jednej z recenzji, firma inżynieryjna doceniła nasze zaangażowanie, które pozwala na większą elastyczność działania:

 

 “Jestem bardzo zadowolony z ich wkładu i cieszę się, że mam ich w swoim zespole. Są w pełni dyspozycyjni i obsługują nasze zapytania ad hoc. Łączą dla nas wymagane zasoby w krótkim czasie, co pozwala nam być bardziej elastycznymi – a jako menedżer uważam, że elastyczność jest krytyczna.”

 

Znajdujemy również wysoką pozycję na liście badawczej The Manifest 2019 – najlepszych firm świadczących usługi IT.

 

Po 15 latach doświadczeń i doskonalenia swoich usług jesteśmy gotowi na nowe, jeszcze większe wyzwania. Jeśli poszukujecie profesjonalnego wsparcia IT dla swojego biznesu jesteśmy tu dla Was – zapraszamy do kontaktu!

 

***

ISCG Received Clutch Leader Award for IT & Business Services!

 

You can accomplish a lot in 15 years. Louis Braille invented the Braille reading system when he was 15, and Bobby Fisher became a chess Grand Master at the same age.

 

Here at ISCG, we’ve spent the last 15 years establishing a rock-solid reputation as an IT integrator and service provider, completing over 1000 projects for more than 600 happy local and international customers and building a team of over 40 IT business experts all over the world.

 

All that hard work has paid off: we’re thrilled to announce that exactly on our 15th anniversary, we are a recipient of this year’s Clutch leader awards! We earned a spot in the top IT & Business Service providers in all of Eastern Europe thanks to our thorough support and our customers’ gracious feedback.

 

We are very proud of getting this recognition from Clutch!

 

Clutch.co is a B2B services ratings platform that hosts detailed, independently verified reviews of service providers like us in a variety of different service lines. Since joining the platform, we quickly became ranked among Clutch’s best when it comes to IT services with an overall rating of 4.7 stars.

 

In one of our most recent reviews, an engineering firm appreciated our commitment, which allows for greater flexibility:

 

“I’m very satisfied with their contributions and am relieved that I have them on my team. They’re consistently available and can handle ad hoc requests. They pool together the required resources for us on short notice which allows us to be more pliable—and as a manager, I think that flexibility is critical.”

 

We’re also featured highly on The Manifest’s 2019 research list of best IT service companies.

 

After 15 years of experience and improving our services, we are ready for new, even greater challenges. If you’re looking for professional IT services for your business, we are here for you. Reach out to us today to get started!