Przeprowadzenie migracji i konsolidacji środowiska kilku tysięcy użytkowników i setek aplikacji bez zakłócenia procesów biznesowych i bez degradacji zabezpieczeń.

Klient

T-Mobile

Czas trwania

18 miesięcy

Wyzwanie

Przeprowadzenie migracji i konsolidacji środowiska kilku tysięcy użytkowników i setek aplikacji bez zakłócenia procesów biznesowych i bez degradacji zabezpieczeń.

Rozwiązanie

Wykorzystaliśmy nasze sprawdzone metody oraz rozwiązania do migracji i konsolidacji aby zaplanować, zorganizować i wykonać projekt.
Kluczową część projektu stanowiła automatyzacja rozwiązań do wykrywania, magazynowania i migracji standardowych zasobów.
Nasz zespół zrealizował projekt zgodnie z harmonogramem dostarczając – w razie konieczności – niezbędne wsparcie dla biznesu.
Podczas migracji opracowaliśmy pakiet rozwiązań uwierzytelniających serwer proxy dla współistniejacych aplikacji.

Zastosowane technologie

Korzyści klienta

  • Konsolidacja i migracja nie zakłóciły żadnego procesu biznesowego.
  • Podczas realizacji projektu bezpieczeństwo informacji i systemów nie zostało naruszone
  • Użytkownicy biznesowi nie odczuli wpływu projektu na codzienną pracę.
  • Projekt nie angażował zespołu Klienta.
  • Klient otrzymał sprawnie zaprojektowane i homogeniczne środowisko, które znacząco obniżyło koszty zarządzania.