Webinar: Elektroniczne Zarządzanie Umowami

Już za tydzień 4 kwietnia organizujemy nasz kolejny webinar: Elektroniczne Zarządzanie Umowami. W ramach wydarzenia opowiemy, jak można: zautomatyzować proces przygotowania, opiniowania i podpisywania różnorodnych umów, podejść do wdrożenia e-Podpisu, usprawnić zarządzanie umowami i zadaniami w czasie, „zamknąć” cały proces zarządzania umowami w jeden, pełny przepływ pracy wykorzystując łatwo dostępne licencje Microsoft 365. Normal 0 […]

Webinar: Elektroniczne Zarządzanie Umowami Read More »