Dzień: 30 września 2020

Webinar: Microsoft Teams in remote working and telephony

  Remote working has become a new standard and Microsoft Teams is a real ‚Swiss penknife’ on this subject.   Chats, online conferences, a webinar platform, teams to work together, space for documents or a platform for applications. Microsoft Teams is also a platform for voice calls and integration with telephone exchanges. In this application we can take communication and group work to an …

Webinar: Microsoft Teams in remote working and telephony Read More »

Webinar: Microsoft Teams w pracy zdalnej i telefonii

Praca zdalna stała się nowym standardem a Microsoft Teams to prawdziwy „szwajcarski scyzoryk” w tym temacie.   Czaty, konferencje online, platforma do webinarów, zespoły do wspólnej pracy, miejsce na dokumenty czy platforma pod aplikacje. Microsoft Teams to również platforma do obsługi rozmów głosowych i integracji z centralami telefonicznymi. W takim zastosowaniu możemy przenieść komunikację i pracę grupową na jeszcze wyższy poziom!   Zapraszamy do obejrzenia na webinara, podczas którego omawiamy: Główne funkcje Teams w pracy …

Webinar: Microsoft Teams w pracy zdalnej i telefonii Read More »