Czas na łatanie dziur. Raport Flexera „Vulnerability Review 2018” cz. 2

W poprzedniej części raportu opisywaliśmy typy podatności, a także przedstawiliśmy wybrane liczby i dane dotyczące ilości podatności z podziałem na producentów, rankingiem zagrożeń oraz najczęstszymi wektorami ataku. W części drugiej skupimy się na tematyce aktualizacji oprogramowania, opiszemy podatności Zero-Day, jak również omówimy metryki i mechanizmy zastosowane przy analizie danych.   Czas na łatanie (Patching). W […]

Czas na łatanie dziur. Raport Flexera „Vulnerability Review 2018” cz. 2 Read More »