Media

Sektor

Region

Nowa usługa Active Directory została zaprojektowana jako źródło tożsamości używanych podczas przyznawania dostępu do usług Office 365 klienta. Skonfigurowanie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania (RBAC i AADP) w celu zapewnienia niezawodnego dostępu do usług Office 365 przy użyciu kont AD było kluczowym czynnikiem. Należy pamiętać, że modele kontroli dostępu oparte na rolach (RBAC) mogą różnić się między usługami Microsoft 365 a rolami Azure AD używanymi na poziomie Azure AD.